Kabelnettet i byområderne vedligeholdes for at opretholde den høje leveringskvalitet

På trods af afbrydelser af elforsyningen, forårsaget af et aldrende kabelnet i midtbyen, har TREFOR El-net haft en oppetid på 99,995 i 2018. Det kræver store investeringer at opretholde den høje forsyningssikkerhed. 

Aktuelt undersøger TREFOR El-net kabelnettet i Kolding midtby, hvor selskabet drifter omkring 60 kilometer 10 kV kabelnet, og hvor der de seneste år har været flere strømafbrydelser end gennemsnittet for hele forsyningsområdet. En udvikling som TREFOR El-net er særligt opmærksomme på.

Der er flere årsager til den stigende tendens til afbrydelser på elforsyningsnettet. Hovedsageligt skyldes driftsforstyrrelserne dog en aldrende infrastruktur, især i byerne, hvor kablerne stammer helt tilbage fra tresserne. TREFOR El-net har flere kabeltyper fra denne periode, som ofte er årsagen til afbrydelser af elforsyningen. 

”Kablerne ældes med årene, og det bærer en stor del af skylden kombineret med den fortsatte udvikling af og i midtbyen. Når der samtidig er flere nybyggerier, anlægsarbejder og gravearbejder, hvor der arbejdes i nærheden af vores anlæg, så øges risikoen for, at der sker fejl på vores ledningsnet”, siger Per Sørensen, som er elforsyningschef i TREFOR El-net. 

Elforsyningen er grundlæggende for vores samfund og Trekantområdet er kendetegnet af høj leveringssikkerhed. Hvis den høje leveringssikkerhed skal opretholdes, skal TREFOR El-net i større grad til at udskifte gamle kabelstrækninger i de kommende år. Det forudsætter, at der er de fornødne rammer og en tidssvarende regulering fra myndighedernes side, der kan understøtte det, som borgerne tager som en selvfølge: at strømmen altid er til rådighed. 

Alene i TREFOR El-nets forsyningsområde forventes det, at det er nødvendigt at reinvestere omkring 400 mio. kr. alene til udskiftning af 0,4 og 10 kV kabelnettet frem mod 2030.

TREFOR Elnet har haft en oppetid på 99,995 i 2018. Det betyder, at kunderne i gennemsnit har oplevet, at elforsyningen har været afbrudt i 26 minutter. 

10 kV kabelnettet og vores beredskab
TREFOR El-net har installeret 2.250 kilometer 10 kV kabelnet i hele forsyningsområdet. Heraf findes der cirka 60 kilometer 10 kV kabel i Kolding midtby, hvor der på det seneste har været flere fejl. 

”Vi har et stærkt beredskab, der døgnet rundt varetager driftsforstyrrelserne i vores kontrolcenter. Vores dygtige teknikere rykker ud og arbejder på højtryk for at finde fejlen, så elforsyningen kan blive genetableret”, fortæller Per Sørensen. 

TREFOR El-net har planlagt at udskifte seks kilometer kabelanlæg i år. Den form for udskiftning vil fortsætte og blive yderligere intensiveret de kommende år.

Til top