Sådan køber TREFOR El-net strøm til nettab

TREFOR El-net vedligeholder og udbygger el-nettet i Trekantområdet. En del af arbejdet inkluderer indkøb af strøm til at dække nettabet. Læs hvad nettab er og hvordan TREFOR El-net indkøber strøm.

Når strøm bliver transporteret fra A til B gennem ledninger, kabler og transformerstationer går en del af strømmen tabt. Det kaldes for nettab. Ligesom alle øvrige danske elnet-selskaber indkøber TREFOR El-net strøm til at dække nettabet. TREFOR El-net kalkulerer hvert år det forventede nettab, og indkøber på baggrund af beregningerne de mængder strøm, der skal dække nettabet. Fast eller variabel pris
El kan indkøbes til fast pris eller til en variabel pris. Den faste pris forbliver uændret og den variable ændres i takt med markedets bevægelser. TREFOR El-net indkøber strøm til variabel pris, som følger den gældende spot-timepris på den nordiske elbørs NordPool Spot. Og TREFOR El-net har valgt denne tilgang idet spot-timeprisen på den nordiske elbørs afspejler en aktuel pris på el. Dertil betales et administrationsfee og risikotillæg til el-handleren for at varetage det samlede balanceansvar for indkøb af nettabet. 

  • TREFOR El-net er et af Danmarks mest effektive elnetselskaber med de laveste netpriser.

  • Forsyningsområdet inkluderer mere end 141.000 netkunder, der får leveret strøm gennem et velfungerende elnet, som har en oppetid på 99,996 %. 

 
Til top