Elnettet forstærkes til ladning af elbiler

TREFOR El-net forstærker elnettet i takt med, at behovet for ladestationer til elbiler i Trekantområdet stiger. To nye ladestationer er allerede på plads i Erritsø.

TREFOR El-net har intensiveret arbejdet med at etablere nye tilslutningspunkter og trukket flere kilometer nye 10 kV-kabler. Det sker for at understøtte den stigende efterspørgsel som et forøget antal elbiler har medført nu og vil gøre i fremtiden. 

”Der bliver solgt flere og flere elbiler i Danmark og regeringens ambition er, at der i 2030 vil køre en million elbiler rundt i landet. En af flere forudsætninger for at nå den ambition er, at bilerne har tilstrækkeligt med muligheder for at blive ladet op. Vi er allerede i gang med planlægning af at udbygge elnettet og understøtte det behov, som kunderne ønsker i form at etablering af ladestationer”, siger Per Sørensen, som er Elforsyningschef i TREFOR El-net.


 
Konkret er der i Erritsø etableret tilslutning af to nye ladestationer. Den ene med kapacitet på 1.400 kilowatt fordelt på 4 standere og den anden på indledningsvis 150 kW på én stander, med mulighed for at øge til 350 kW og fuldt udbygget på 8 standere.
 
Netforstærkning øger kapaciteten
Udbygning og forstærkning af elnettet er omkostningsfuldt. Det kræver store investeringer og er ofte et omfattende arbejde. 

”Det skyldes i dette tilfælde, at ladestationerne er placeret på steder i infrastrukturen hvor elnettet i forvejen ikke er dimensioneret til det aftag, som stationerne skal kunne præstere. Derfor har TREFOR El-net indledningsvis koblet standerne på en eksisterende ledning. Men da standerne i fremtiden skal kunne yde høj kapacitet, fordi fremtidens elbiler er i stand til at lade hurtigere og med mere effekt, bliver elnettet forstærket så kapaciteten følger med”, slutter Per Sørensen.

Til top