TREFOR El-net Øst søger kandidater til bestyrelsen

Da EWII Koncernen i maj sidste år købte El-net Øst, meldte koncernen hurtigt ud, at Bornholms forbrugere skal have indflydelse på deres elforsyning via forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen. 

5. januar  2022

Da EWII Koncernen i maj sidste år købte El-net Øst, meldte koncernen hurtigt ud, at Bornholms forbrugere skal have indflydelse på deres elforsyning via forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen. 

I marts 2022 skal der afholdes valg til bestyrelsen, og derfor er tiden nu kommet til at søge efter kandidater, der har lyst og vilje til at stille op. Konkret skal der besættes to bestyrelsesposter, der skal repræsentere forbrugerne i det øverste ledelsesorgan i TREFOR El-net Øst. 
”Vi annoncerer lige nu efter kandidater på Bornholm, der vil hjælpe med at sætte retning for, hvordan Bornholms elforsyning skal udvikle sig i de kommende år,” siger direktør i TREFOR Infrastruktur, Charles Nielsen. 

Bestyrelsen består i dag af bestyrelsesformand Allan Buch, der også er medlem af EWII Koncernens hovedbestyrelse, Jens Hay Pedersen, der er juridisk rådgiver for TREFOR samt Charles Nielsen, direktør i TREFOR Infrastruktur. 

”Det er vigtigt med forbrugerrepræsentation i ledelsen på vores fælles infrastruktur, så vi ser frem til det kommende valg til bestyrelsen, hvor vi får lokalt kendskab samt forbrugerens perspektiv ind i ledelsen i form af to forbrugerrepræsentanter,” siger Charles Nielsen.

Alle myndige personer med tilknytning til en måler, der tilhører TREFOR El-net Øst, kan stille op til bestyrelsesvalget ved at registrere sig som kandidat på trefor.dk i perioden 13. januar – 27. januar. Alle opstillede kandidater bliver offentliggjort på hjemmesiden, men er derudover selv ansvarlige for egen valgkamp. 

 ”Vi håber naturligvis på at få mange kandidater, og gerne med stor diversitet i feltet, så vi kan repræsentere forbrugerne bredest muligt,” siger Charles Nielsen og opfordrer bornholmerne til at melde sig under fanerne, uanset baggrund: 
”Der er ikke behov for at være fagligt funderet indenfor energibranchen, for de kompetencer har vi dækket af i huset. Det eneste krav er, at man har lyst til sammen med resten af ledelsen i TREFOR El-net Øst at sætte retning for den fortsatte elektrificering af Bornholm,” siger Charles Nielsen. 

 


 

Spørgsmål og svar om valget

TREFOR El-net Øst er den lokale elforsyning på Bornholm og har ansvaret for drift, vedligehold og forsyningssikkerhed af elnettet på hele Bornholm. Så du vil – uanset hvor du køber din strøm – kunne stille op som kandidat, når du er tilsluttet elnettet hos TREFOR El-net Øst.

Ja, du vil modtage et mødehonorar for hvert bestyrelsesmøde, som du deltager i. 
TREFOR El-net Øst giver dog ikke kompensation for den manglende arbejdstid, du bruger på møder i bestyrelsesmøderne.

Som medlem af TREFOR El-net Østs bestyrelse bliver du en del af elforsyningsselskabets øverste ledelse – og du vil dermed få indflydelse på fremtiden for selskabet, elforsyningen og forsyningssikkerheden på Bornholm.

Du vil være forbrugernes stemme i den grønne omstilling af Bornholm og få indflydelse på den videre vej frem for den grønne omstilling. Du vil også være med til at definere TREFOR El-net Østs rolle i forbindelse med etableringen af en energi-ø.

 
 

I bestyrelsen for TREFOR El-net Øst sidder i dag:

Bestyrelsesformand Allan Buch, der også er medlem af TREFOR El-net A/S’ bestyrelse og EWII Koncernens hovedbestyrelse. Allan er desuden medlem af repræsentantskabet i EWII Koncernen.

Bestyrelsesmedlem Charles Nielsen, der også er direktør for TREFOR Infrastruktur, har ansvaret for elnettet på Bornholm og i Trekantområdet, og vand- og fjernvarmeforsyningen i Trekantområdet.

Bestyrelsesmedlem Jens Hay Pedersen, der er advokat/juridisk konsulent i SERVIA A.M.B.A. og har stor erfaring med bestyrelsesarbejde i elforsyningssektoren.

Sammen med to nye forbrugerrepræsentanter danner de den fem mand store bestyrelse i TREFOR El-net Øst.

Alle myndige og juridiske personer, der har en fysisk tilslutning til TREFOR El-net Østs el-ledningsnet og elmåler, kan stille op som kandidat til forbrugervalget til bestyrelsen i TREFOR El-net Øst.

Du skal ikke have en særlig faglig eller teknisk baggrund eller viden for at være kandidat. 

Du kan stille op på en installationsadresse, hvor vi har en anden end dig registreret, hvis du udfylder punktet ”Opstiller på en andens installation” i kandidatpræsentationen. 

Det kræver også, at du får en bekræftelse på din tilknytning til installationen fra den person, hvis installation du stiller op for (installationsejer). Læs mere i valgreglerne (åbner i pdf).

Alle opstillede kandidater bliver offentliggjort her på siden og er selv ansvarlig for deres egen valgkamp.

Du kan stille op som kandidat fra den 13. januar 2022 kl. 10.00 og frem til den 27. januar 2022 kl. 16.00. Der kan maksimalt stille én person op pr. installationsadresse.

 
Forbrugerrepræsentanterne bliver valgt for en periode på 4 år, og de tiltræder som udgangspunkt den 1. januar i året efter valget.

Ved dette første valg efter overdragelsen af elnettet fra Bornholms Energi & Forsyning til EWII Koncernen tiltræder forbrugerrepræsentanterne pr. 1. april 2022 og varetager bestyrelsesposten indtil udløbet af den igangværende periode. Læs mere i valgreglerne.
 

 
Du finder dit aftagenummer på din elregning. Det vil som oftest være øverst til højre på din regning. Du skal anvende dit aftagenummer, når du logger ind. 
Starter dit "aftagenummer" med tallene 5713131, så skal disse tal ikke indtastes, når du vil opstille som kandidat i kandidatmodulet.
 

 
Nej. Det er ikke et krav, at du hverken har faglig viden om elnettet eller er teknisk uddannet for at være en del af TREFOR El-net Østs bestyrelse.

Det vil naturligvis være en fordel, hvis du på forhånd har kendskab til eller interesse for problematikkerne for elnettet, elnettets betydning for grøn omstilling eller udfordringerne for fremtidens elnet. 

Dine kompetencer som helt almindelig forbruger er mindst lige så betydningsfulde for et fremtidigt bestyrelsesarbejde, som et eventuelt kendskab til elnettet.
 
 

Ja, du kan godt stille op, selvom du ikke er registreret som installationsejer på en given adresse.

Det kræver blot, at installationsejeren bekræfter din tilknytning til installationen. Det kan være i det tilfælde, hvor din ægtefælle eller samlever er registreret som installationsejer, men hvor du, som bedre halvdel, ønsker at stille op som kandidat.

Når du opretter din kandidatprofil, skal du afkrydse feltet "Jeg stiller op for en anden installationsejer" - og i hovedmenuen under "Min Stillerfor" indtaste navn og email på installationsejeren. 

Installationsejeren vil nu modtage en email - og skal bekræfte din tilknytning til installationen.

Når det er gjort, kan du fortsætte din beskrivelse af dig som kandidat.

Til top