Lavere priser udenfor elnettets myldretid

Det danske samfund står overfor en udfordring: Efterhånden som vi danskere bliver grønnere og i stigende grad skifter til solceller og elbiler – så bliver vores el-net også mere og mere belastet.

Men ikke nødvendigvis så belastet, som vi frygter, lyder det fra TREFOR El-net: El-nettet kan udnyttes mere optimalt, hvis forbrugerne spreder deres aktivitet ud, så der ikke er spidsbelastninger på bestemte tidspunkter af dagen.

For at skabe incitament til at sprede aktiviteten og signalere, når der er god plads på el-nettet, indfører TREFOR El-net tidsdifferentierede tariffer – det betyder, at der vil være et incitament for kunden til at bruge strøm på tider af døgnet, hvor det er billigere, og dermed flytte el-forbruget hen, hvor der er bedre plads i el-nettet.

”Du kan sammenligne det med at købe en flybillet. Rejser du i industriferien er billetterne dyrere end i lavsæsonen. Det er samme princip, blot med den fordel at her hjælper du samtidig med at sprede belastningen, når du køber den billige strøm,” forklarer Per Sørensen, der er el-forsyningschef i TREFOR El-net.

”Helt konkret betyder det, at der kan opnås en besparelse for den enkelte netkunde, hvis han eller hun kan flytte sit el-forbrug til tider af døgnet, hvor nettariffen er lavere,” forklarer Per Sørensen, og fortsætter:

”Forudsætningen for dette er, at vi har indført Flexafregning, der betyder, at kunderne har mulighed for at blive afregnet på timebasis,” siger han.

Han forventer, at Flexafregning er fuldt indført i starten af 2020 i TREFOR El-nets område. I sidste ende afhænger det dog af hvilken el-købsaftale den enkelte netkunde indgår med sin el-leverandør, og af de pris-elementer, der indgår i den el-aftale, kunden har.

”Vi indfører muligheden, kan man sige. Som netselskab sælger vi blot adgang til el-nettet til el-leverandøren, men ikke selve strømmen. Det er så op til leverandøren, om han eller hun vil udbyde muligheden til kunden eller blot sælge strømmen som et fast-pris-produkt. Det blander vi os ikke i,” siger Per Sørensen.

Til top