TREFOR lokal stoette

TREFOR støtter lokalt

TREFOR støtter aktiviteter og initiativer, der bakker op om ”Børn og unges læring om energi”.

Hos TREFOR oplever vi stor opbakning og kundetilgang i vores lokalområde, men det skal ikke kun komme os til gode. Vi har derfor oprettet en pulje, der skal understøtte ”Børn og unges læring om energi” i Trekantområdet. Midlerne i puljen udgør som udgangspunkt én krone pr. unik TREFOR-kunde.

Hvilken type aktivitet kan du søge om støtte til?
Har du en gruppe børn eller unge, der skal på udflugt til en destination, hvor de lærer om energi, kan du f.eks. søge om støtte til entréen eller transporten frem og tilbage.

Det kan også være støtte til indkøb af materialer, der indgår i undervisningen af børn og unges læring om energi eller støtte til at få en foredragsholder til at fortælle/undervise børn og unge om energi.

Dette er kun eksempler.

Har du også et spændende projekt?

Har du et projekt, en aktivitet eller et initiativ, der støtter op om ”Børn og unges læring om energi”, du synes fortjener økonomisk støtte, så udfyld formularen her på siden. Vi behandler og udvælger løbende de projekter og aktiviteter, vi ønsker at støtte. Du får direkte besked, hvis det er din ansøgning der bliver valgt ud.


Værd at bemærke:

  • Støtte gives til aktiviteter/initiativer, der bidrager til ”Børn og unges læring om energi”
  • Aktivitet/initiativ skal være inden for TREFORs lokalområde som er Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen, Vejle og opland
  • Vi støtter med maks. 10.000 kr. pr. aktivitet/initiativ
  • Vi støtter ikke erhvervsformål eller enkeltpersoner
  • Puljen fordeles ud fra antal kunder i de 5 bykredse

Ansøg om TREFOR lokal støtte

Vindere af klasseudflugt med TREFOR lokal støtte

Når jeg er på tur med min klasse, har jeg virkelig god mulighed for at udbygge mine relationer. De fælles oplevelser og den fælles viden giver god grobund til gode samtaler. Dette arbejde er altafgørende i hverdagen. En fælles klassetur vil styrke sammenholdet både mellem elev og lærer og mellem elev og elev.

Karin A. Egebjerg, overlærer Lyshøjskolen

Foto: 5.D Lyshøjskolen

Til top