Regning og forbrug

Du finder dine regninger på Selvbetjeningen, hvor du også kan:

  • Følge dit varmeforbrug
  • Betale din regning
  • Tilmelde dig driftsinfo på SMS eller e-mail
  • Se årsopgørelser samt kontoudtog

Du skal bruge NemID samt dit kundenummer og pinkode for at logge ind. Kundenummer og pinkode finder du på din seneste regning fra TREFOR Varme.

Forbrug

Husets alder spiller i høj grad ind på forbruget medmindre, der er investeret i energibesparende forbedringer i huset. 
Nedenstående liste angiver forbruget af energi pr. m2 hus afhængig af byggeår. Tallene er gennemsnitlige og kan variere efter husets tilstand og hvordan du agerer i huset.


BR98 med tillæg:     50 kWh
2000+ BR98:            70 kWh
1985-2000 BR85:    90 kWh
1980-1985 BR82:    94 kWh
1970-1979:              110 kWh
1960-1969:              140 kWh
1940-1959:               170 kWh
præ-1939:                186 kWh 
Graddage angiver det estimerede forbrug af energi til opvarmning af vores huse på baggrund af vejret.

Med graddage kan du hver måned sammenligne energiforbruget med et normalår. Et normalår er et gennemsnit af graddage for årene 1941 - 1980. Jo højere graddag, jo større har behovet for opvarmning været.

Hvis du sammenligner med graddagene for et normalår, kan du med stor sandsynlighed få forklaringen på dit ændrede energiforbrug og dermed ændrede varmeregning.

Læs mere om graddage og deres betydning for dit varmeforbrug
Kundeservice| TREFOR
Kontakt
Kundeservice
Har du brug for at tale med os?
Til top