Dit fjernvarmeanlæg

Fjernvarme er en miljøvenlig opvarmningsform, da varmen hovedsageligt kommer fra overskudsvarme og affaldsvarme fra industri, raffinaderier og lignende.

Fjernvarme fra TREFOR kommer fra overskudsvarme fra Shell-Raffinaderiet i Fredericia, forbrænding af affald i Kolding og fra Skærbækværket.

Her på siden har vi samlet en række spørgsmål og svar om dit fjernvarmeanlæg, så du får mest muligt ud af varmen.

 

På EWIIs hjemmeside kan finde mere information om fjernvarme og få gode råd til hvordan du sparer på din varmeregning og dit forbrug.

 

 

Ingen eller for lidt vand

Hvis din temperaturregulator sidder fast, skal du motionere regulatoren.
Ved luft i dit anlæg, skal du udlufte din radiator. Stop cirkulationspumpen imens.
Hvis du har for lidt vand på dit anlæg, anbefaler vi, at du påfylder vand på bundhanen. Stop cirkulationspumpen imens.
Hvis ventilen på radiatorens termostat sidder fast, skal du dreje termostaten, så den er helt lukket og helt åben et par gange. 
Hvis din cirkulationspumpe er standset, skal du tænde på pumpens kontakt og eventuelt udskifte pumpens sikring. 

Manglende varmt brugsvand

Hvis din temperaturregulator er forkert indstillet, skal du motionere ventilen og herefter indstille regulatoren på en højere værdi.
Hvis der er kalkaflejringer i din vandvarmer, skal du enten rense den eller få den udskiftet. Vandvarmeren må kun udskiftes af et autoriseret VVS-firma.
Hvis der er luft i dit anlæg, skal du udlufte dine radiatorer. Stop cirkulationspumpen imens. 
Hvis der er luft i din vandvarmer, skal du udlufte vandvarmeren. Hvis din vandvarmer har en luftskrue, er det denne du skal justere, for at udlufte vandvarmeren. 
Hvis dit anlæg støjer eller suser betyder det højst sandsynligt, at anlægget kører med for høj pumpehastighed. Derfor skal du indstille cirkulationspumpen til et lavere trin (lavere hastighed).
Hvis du opdager tæringer, rørbrud eller pakningsbrud anbefaler vi, at du kontakter et autoriseret VVS-firma. 

Utætheder

Hvis ventilerne på dine varmeanlæg eller dine radiatorer sidder fast, skal du motionere ventilerne. 
Andre spørgsmål om varme
Kundeservice| TREFOR
Kontakt
Kundeservice
Har du brug for at tale med os?
Til top