Afkøling

For at sikre en økonomisk og miljømæssig effektiv drift af fjernvarmen, er det vigtigt, at fjern­varmevandet afkøles korrekt.
Afkølingen af dit fjernvarmevand skal være mindst 25°C i gennemsnit over et driftsår. Det betyder, at forskellen i temperaturen på det vand, der ledes ind i dit fjernvarmeanlæg og det vand, der ledes ud igen, skal gennemsnitlig være 25°C - og gerne mere. 

Det er muligt at søge om dispensation for dårlig afkøling, hvis:

  • Stikledningen til installationen er meget lang 
  • Installationen ligger uhensigtsmæssigt på forsyningsledningen 
  • Fjernvarmeanlægget er et et-strengsanlæg

Dispensationen gives efter en vurdering af den enkelte sag.

Kontakt Kenneth Andersen fra TREFOR Varme, hvis du har spørgsmål om hvordan du søger eller lign. Tlf: 30 17 19 26

Brug samtlige radiatorer i det rum, du ønsker opvarmet og indstil radiatorventiler ens, eksempelvis på 21 grader. Temperaturvalget kan variere fra rum til rum. 

Indstil radiatorventilerne, så returtemperaturen fra radiatorerne højst føles håndvarm. 

Temperaturen på det varme brugsvand bør ikke overstige 50 grader.

Vil du vide mere om afkøling, er du altid velkommen til at kontakte Kenneth Andersen fra TREFOR Varme på telefon 30 17 19 26.

Det er vigtigt, at fjernvarmevandet afkøles bedst muligt. Dårlig afkøling betyder, at der skal pumpes store mængder vand rundt i ledningsnettet. Det medfører et større energiforbrug til pumperne og større fjernvarmerør. 
Ved en bedre afkøling på ledningsnettet er der en væsentlig besparelse for fjernvarmeforbrugerne som helhed. 
Derfor anbefaler vi, at du udnytter energien i fjernvarmevandet bedst muligt!

Det er nemt at holde øje med afkølingen. Aflæs fjernvarmemåleren jævnligt og find forbruget af MWh og m³ fra sidste årsaflæsning.

Din afkøling beregnes derefter på følgende måde:
(Forbrug MWh divideret med forbrug m³) x 860

Afkølingen af fjernvarmevandet skal over et driftsår gennemsnitlig være mindst 25 grader.
Kundeservice| TREFOR
Kontakt
Kundeservice
Har du brug for at tale med os?
Til top