Elkunder

Her kan du finde svar på de ofte stillede spørgsmål, du kan have som elkunde. 

Som udgangspunkt skal du kontakte din elleverandør for at få svar på dine spørgsmål. TREFOR EL-net leverer ikke el til dig. Vi driver og vedligeholder distributionsnettet og måler energioverførslen i Trekantområdet, mens din elleverandør køber og sælger energi fra markedet. Det er derfor hos elleverandøren, at du har bestilt dit elprodukt, og som du er elkunde hos. 

Spørgsmål fra elkunder

Hvis vi har afbrudt strømmen, er det fordi din aftale med din elleverandør er ophørt, og elleverandøren har bestilt os til at afbryde forsyningen. For at få genåbnet for strømmen, skal du lave en ny aftale med en elleverandør. Se hvordan du indgår aftale med en elleverandør.

Hvis vi har modtaget genåbningsbestillingen fra din elleverandør inden kl. 11.00, kommer vi i løbet af eftermiddagen og senest kl. 16 for at genåbne. Hvis vi modtager bestillingen efter kl. 11.00, genåbner vi i løbet af den efterfølgende dag.

OBS. Vi genåbner kun hvis du er hjemme, når vi kommer.

 
Du skal ajourføre BBR-registret i din kommune, og herefter kontakte din elleverandør.

Ved strømafbrydelser ydes der ikke erstatning fra TREFOR El-net. Dette gælder for indirekte tab så som driftstab, avancetab, tab af data mv. Hvis der er sket skade på elektronik eller andet, kan du kontakte TREFOR El-net, som undersøger, om der skal ydes erstatning.

Vi yder erstatning ved fx monteringsfejl, defekt materiel e.l. Du skal anmelde skaden til din indboforsikring (det er også dem, som beregner erstatningskravet) og angive TREFOR El-net A/S som skadevolder. 

For mere information henvises til de gældende tilslutningsbestemmelser. 

 
Nedgravning af stikledningen er dit eget ansvar. TREFOR El-net anviser et tilslutningspunkt til din el-installatør maksimalt 30 meter fra grundskel jf. tilslutningsbestemmelsernes afsnit 3.1.3.
Kontakt din el-installatør.
Hvis kabelskabet står på din matrikel, har du lov til at få det flyttet. Du skal selv betale for flytningen, som koster 15-20.000 kr. 
Til top