Spørgsmål og svar for el-installatører

Her finder du, som el-installatør, svar på en række ofte stillede spørgsmål.

El-producerende anlæg

Kontakt Dansk Energi på telefon 35 300 400.
Du skal lave to blanketter. En til huset og en til solcelleanlægget.
Nej, TREFOR El-nets målere er forberedt til produktion.
Det skal vedhæftes på tilmeldingen via installationsblanketten.dk.

Midlertidige installationer

Du skal sende en installationsblanket senest 5 dage inden måleren kan udleveres.
Dette skal meldes til TREFOR El-net via installationsblanketten, hvorefter vi enten udleverer en ny måler til dig, eller TREFOR El-nets egne montører selv opsætter en ny måler. Dette kan du se under punktet ’Anvisning’ i installationsblanketten. TREFOR El-net opkræver desuden gebyr for den brændte, beskadigede eller forsvundne måler iht. gebyroversigten.

Hvis du inden nedtagning har informeret TREFOR El-nets installationsafdeling enten via tlf. eller installationsblanketten, må du demontere en elmåler.
En midlertidig installation må maksimalt bestå i et år. Efter et år skal du lave en ny tilmelding.
Måleren udleveres fra TREFOR El-net, Kokbjerg 30, 6000 Kolding, hvis måleren er til direkte måling. Det vil sige at installationen er sikret med maksimalt 63 ampere sikringer. 

Nye installationer

Hvis din tilmelding vedrører parcelhuse eller midlertidige installationer med direkte måling udleverer TREFOR El-net elmåleren fra vores kontor på Kokbjerg 30 i Kolding. Du kan se om måleren kan udleveres i installationsblanketten under punktet ’Anvisning’.
Til top