Spørgsmål og svar for el-installatører

Her finder du, som el-installatør, svar på en række ofte stillede spørgsmål.

El-producerende anlæg

Kontakt Dansk Energi på telefon 35 300 400.
Du skal lave to blanketter. En til huset og en til solcelleanlægget.
Nej, TREFOR El-nets målere er forberedt til produktion.
Det skal vedhæftes på tilmeldingen via installationsblanketten.dk.

Midlertidige installationer

Du skal sende en installationsblanket senest 5 dage inden måleren kan udleveres.
Dette skal meldes til TREFOR El-net via installationsblanketten, hvorefter vi enten udleverer en ny måler til dig, eller TREFOR El-nets egne montører selv opsætter en ny måler. Dette kan du se under punktet ’Anvisning’ i installationsblanketten. TREFOR El-net opkræver desuden gebyr for den brændte, beskadigede eller forsvundne måler iht. gebyroversigten.

Hvis du inden nedtagning har informeret TREFOR El-nets installationsafdeling enten via tlf. eller installationsblanketten, må du demontere en elmåler.
En midlertidig installation må maksimalt bestå i et år. Efter et år skal du lave en ny tilmelding.

Nye installationer

TREFOR El-net monterer selv alle målere. Når kunden har valgt elleverandør og betalt tilslutningsbidrag, kan du kontakte TREFOR El-net montørbooking på 79 33 33 00 for aftale om tidspunkt for opsætning af elmåleren.
 
Til top