Vurdering af miljøkonsekvens ved vandindvinding

Miljøkonsekvensvurdering af TREFOR Vands regionale vandindvinding

TREFOR Vand passer på naturen

TREFOR Vand skal forny størstedelen af tilladelserne til vandindvinding på kildepladserne, så der under bæredygtige miljøforhold og i tilstrækkelige mængder kan leveres godt og rent drikkevand. 

Tilladelsen til vandindvinding skal søges ved kommunerne, men fordi TREFOR Vand indvinder over 10 mio. m3 vand årligt og leverer drikkevand i mere end to kommuner, er Miljøstyrelsen myndighed på projektet. 

Derfor skal TREFOR Vand udarbejde og aflevere en Miljøkonsekvensrapport til Miljøstyrelsen, som beskriver vandindvindingens påvirkning på natur og miljø.

Miljøkonsekvensrapporten og Miljøstyrelsens efterfølgende godkendelse skal danne grundlag for, at kommunerne kan give TREFOR Vand tilladelse til forsat bæredygtig vandindvinding.

Hvad er en miljøvurdering og miljøkonsekvensrapport?
En miljøvurdering er en gennemgang af TREFOR Vands påvirkning på natur og miljø, når der indvindes grundvand. De naturforhold, der kan blive påvirket af, at der pumpes vand op undersøges, og sandsynligheden for at der sker en påvirkning undersøges.

Resultaterne af undersøgelserne afrapporteres i en Miljøkonsekvensrapport. Miljøkonsekvensrapporten giver en samlet beskrivelse af TREFOR Vands miljøkonsekvenser ved indvinding og danner dermed grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om omfanget af fortsat vandindvinding. 

Det store samarbejde starter nu 
For at TREFOR Vand kan levere en fyldestgørende og god Miljøkonsekvensrapport har vi fokus på et åbent og konstruktivt samarbejde med alle involverede parter - Miljøstyrelsen, kommuner, rådgivere, øvrige interessenter og kunder.  

I 2016 blev arbejdet påbegyndt i en møderække mellem kommunerne og Miljøstyrelsen. 

I vinteren 2017-2018 er der gennemført en første høringsfase, hvor alle har haft mulighed for at kommentere på projektplanerne. 

Projektet er nu der, hvor selve miljøundersøgelserne og -vurderingen skal begynde. 

Som rådgiver på miljøvurderingen har vi valgt COWI, der med deres mange specialister skal undersøge og dokumentere miljø og naturforhold i alle indvindingsoplande. COWIs feltfolk vil besigtige naturområderne omkring kildepladserne frem til oktober 2018.

Som bygherrerådgiver har vi valgt SWECO, der skal assistere med at styre processen og i samarbejde med TREFOR Vand sikre kvalitet og faglighed. 

TREFOR Vand ser frem til et åbent og konstruktivt samarbejde med alle involverede fra Miljøstyrelsen, kommunerne, rådgiverne, samt øvrige interessenter og kunder. 

 

 

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening