Nyheder fra TREFOR Vand og TREFOR Varme


 • Kasper finder energibesparelser på vandværket

  Kasper Retvig Jensen læser til Maskinmester på uddannelsens niende og sidste semester. Som en del af sin uddannelse var Kasper i praktik hos TREFOR Vand, inden han for nylig gik i gang med at skrive sin bacheloropgave. Forud for opgaveskrivningen har han undersøgt, om TREFOR Vand kan spare på energien på Follerup Vandværk i Fredericia, uden det går ud over vandkvaliteten. Resultaterne af hans arbejde er indtil videre positive og kan fremadrettet give stor værdi for vandforsyningen.


 • Grøn varmeforsyning uden for det centrale fjernvarmeområde

  De større byer i Danmark, herunder Trekantområdet, oplever stor befolkningstilvækst og dermed øget behov for boligudbygning. Da alle boliger ikke kan opføres i bykerne, er der behov for udbygning i oplandet, hvor der ikke er umiddelbar mulighed for tilkobling til det centrale fjernvarmesystem.


 • Jagten på det rene vand

  TREFOR Vand arbejder hver dag med at forsyne Trekantområdet med rent drikkevand. En del af det arbejde består også i at tænke ud i fremtiden for at finde svaret på, hvordan vi sikrer Trekantområdets grundvand. Den opgave inkluderer blandt andet flytning af grundvandsboringer.


 • Trærødder findes ved hjælp af DNA-analyse

  Kan DNA-analyse bruges til at finde en læk i en 13,5 km lang vandledning? Det ville TREFOR Vand finde ud af og med stor succes undgik vi dyre opgravninger og afbrydelser i forsyningen. Derfor kan DNA-analyse med fordel bruges oftere.


 • TREFOR Varme redder bryllupsfesten

  En bryllupsfest var pludselig i fare, da der under opsætning af et festtelt, gik en meget kraftig teltpløk igennem en fjernvarmeledning fra TREFOR Varme. Et par dage inden brylluppet stod det kommende brudepar altså med et brud på en fjernvarmeledning under deres festtelt og uden varmt vand i huset.


 • Vurdering af miljøkonsekvens ved vandindvinding

  Miljøkonsekvensvurdering af TREFOR Vands regionale vandindvinding


 • Aflæsning af vandmåler til Vejle Spildevand

  Da Vejle Spildevand ikke har indgået ny aftale med EWII om levering af aflæsningsdata til brug for spildevandsafregning, betyder det, at du selv skal aflæse din vandmåler og indberette tallet til Vejle Spildevand senest den 8. januar 2018.


 • Miljøkonsekvens-rapport

  I forbindelse med fornyelse af TREFOR Vands indvindingstilladelser til regional vandindvinding i Trekantområdet indkalder Miljøstyrelsen nu idéer og forslag til afgrænsningen af en miljøkonsekvensundersøgelse. Indtil 8. januar 2018 har alle nu mulighed for at komme med forslag til undersøgelsens indhold og omfang.


 • Nybyggere i Vester Nebel får varmen fra fælles varmepumpeanlæg

  TREFOR Varme og Kolding Kommune går sammen om at etablere miljøvenlig varmeforsyning i en ny grundudstykning i Vester Nebel


 • TREFOR Vands kunder kan fortsat være trygge ved drikkevandet

  TREFOR Vand har i de sidste tre uger ekstraordinært udtaget vandprøver og modtaget analyser på indholdet af chloridazon og dets nedbrydningsprodukter


Se flere nyheder

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening