Staurbyskov Vandværk

StaurbyskovVandvaerk_Middelfart

Staurbyskov Vandværk er bygget i 1900 og senest ombygget i 1966. Der hentes hvert år ca. 300.000 m³ vand fra 8 boringer.

TREFOR Vand idriftsætter Staurbyskov Vandværk i en kortere periode.

Middelfart Kommune har givet  dispensation af 8. januar 2018 til, at vandværket kan anvendes som nødvandsforsyning.

Idriftsættelsen sker som følge af manglende vandbehandlingskapacitet i Middelfart.

Staurbyskov Vandværk forventes at være i drift i en periode på maks. 3 uger og med en ydelse, der sikrer den bedst mulige vandkvalitet i forhold til grundvandsforekomsterne ved Staurbyskov Vandværk.

Download analyserapporten som pdf

Analyser fra Vandværket

Mikrobiologi

Pesticider

Analyser fra ledningsnettet

Trykforøger Haurløkken - pesticider

Højdebeholder Skovsvinget pesticider

Karensmindevej 3 - pesticider

Galsklintvej 2 - pesticider

PV Tuxensvej 3 - pesticider

Tilmelding til sms-service


Driftsinfo på mobil

Få driftsinfo direkte på mobil

På Din Selvbetjening kan du tilmelde dig vores SMS-service, så du får en besked på mobilen, hvis der er driftsforstyrrelser i dit område.

Tilmeld dig her

Følg dit forbrug


Følg dit forbrug i EWII Selvbetjening

Din Selvbetjening

Følg dit månedlige forbrug af el, vand og varme i Din Selvbetjening. Du kan også sammenligne dit forbrug med tidligere års forbrug.

Gå til Din Selvbetjening

Kontakt os


Ring eller skriv til os:

Tlf. 79 33 34 35 eller mail: trefor@trefor.dk

Gå til kontaktside