Tilslutningsbidrag

Skal du bygge nyt hus med nye elinstallationer, eller skal du udvide en eksisterende elinstallation? Herunder kan du se tilslutnings­priserne gældende fra 1. januar 2019
 Kategori Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
 Parcelhuse, fritidshuse og fællesinstallationer  14.500  18.125 
 Rækkehuse tæt/lav bebyggelse  11.500  14.375 
 Lejligheder i etageejendomme med mere end 2 etager  9.600  12.000 
 Lejligheder indrettet som ungdoms- ældre- og plejeboliger på max 65 kvm  5.035  6.293,75 

 Mindre elforbrugende, enfasede el-anlæg (maksimalt 1.000 W) der tilsluttes direkte i det eksisterende Distributionsnet

 1.680 2.100 
 Øvrige installationer  14.500 18.125 
 Tillæg pr. ampere ud over grundrettigheden (25 ampere)  1.080 1.350 
 Tillæg pr. kW ud over grundrettigheden (15kW)  1.640 2.050 

 Ladestandere til og med 50 kW (kr./A) minimum 25 amp.

 515 643,75 

 TN-system (nulling med 4-ledersystem) Etablering og måling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation.

 7.490 9.362,50 

 TN-S-system (nulling med 5-ledersystem) Etablering og måling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation.

 9.630 12.037,50 

Opdeling af betalt leveringsomfang samt oprettelse af en installation indenfor et betalt leveringsomfang.

Der betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Pr. installation dog min. Kr. 1.500,00. (1.875,00 kr. inkl. moms)

Tilslutningsbidrag til forskellige kundegrupper

Ladestandere placeret i det offentlige byrum kan gøre brug af det nedsatte tilslutningsbidrag såfremt tilslutningens samlede effekt ikke overstiger 50 kW.
Det er ikke afgørende, hvor mange udtag en sådan ladestander måtte have. Afgørende for om ladestanderen/ladestanderanlægget er omfattet af ordningen med et reduceret tilslutningsbidrag er standerens samlede effekt. Det krævede leveringsomfang svarer typisk til 80 A.
 
Det offentlige byrum er defineret ved matrikuleret areal med offentlig adgang, fx indkøbscentre og parkeringshuse, samt udmatrikuleret areal med offentlig adgang, fx parkeringspladser langs offentlig vej i bymæssige bebyggelse, jf. Anmeldelse af 2. oktober fra Dansk Energi

Ordningen bortfalder 31. december 2019.

Kunder med en for-sikring større end 125 ampere afregnes efter kW max. 

Definition på kW max: Periodens største belastning, målt i kW, midlet over 15 minutter. 

Ved overskridelser mindre end 10 kW i forhold til tidligere indbetalt rettighed afregnes dette ved årets udløb. Overskridelser større end 10 kW afregnes ved månedens udløb

 
Ved udvidelse af eksisterende installation, herunder udvidelse med nye transformerstationer, betaler kunden alle omkostninger til udvidelsen, og der betales kr. 547 pr. kW som tilskud til højspændingsnettet. (683,75 kr. inkl. moms). 
Kunden etablerer og ejer selv 10 kV net og stationer frem til afgangsklemmerne i 10 kV feltet på 60 kV stationen. 

Ved nyetablering betaler kunden de faktiske omkostninger ved tilslutningen, dog mindst 220,00 kr./kW som tilskud til øvrigt stationsanlæg (275,00 kr./kW inkl. moms). TREFOR forbeholder sig ret til at fastsætte tilslutningsbidrag i de enkelte tilfælde. Der fastsættes en maksimal belastning i kW. 

Ved overskridelse af maksimalbelastningen opkræves et tilslutningsbidrag for differencen mellem den aftalte maksimalbelastning og den målte effekt (differencen måles i kW). Den maksimale belastningsgrænse udvides herved op til den nye målte, maksimale effekt. For tilslutningsbidraget for udvidelsen betales mindst 220,00 kr./kW (275,00 kr./kW inkl. moms). TREFOR forbeholder sig ret til at fastsætte tilslutningsbidrag i de enkelte tilfælde.
 
Til top