Tilslutningsbidrag

Skal du bygge nyt hus med nye elinstallationer, eller skal du udvide en eksisterende elinstallation? Herunder kan du se de gældende tilslutningspriser.

 Kategori Anvendelse af elinstallation Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
 Erhverv tilsluttet som A-høj (kr./MVA) Installationer tilsluttet på 60 kV   (kr./MVA)   590.000  737.500 
 Erhverv tilsluttet som A-lav (kr./MVA) Installationer tilsluttet på 10 kV   station   (kr./MVA)  1.090.000  1.352.500 
 Små installationer (1,5 A 3 faset eller 4,5 A 1 faset) Mindre elforbrugende Elanlæg (maksimalt 1.000 W) der tilsluttes  direkte i det eksisterende Distributionsnet 1.080  1.350 
 Ungdoms/ældre- og plejebolig (10A) Ungdoms-, ældre- og plejeboliger på maksimalt 65 m2 4.780  5.975 
 Kolonihavehus (16 A) Kolonihavehuse 9.220  11.525 
 Lejligheder standard (16A) Lejligheder, dvs. boliger i bygninger med mere end to etager, i byzoner 8.500  10.625 
 Lejligheder stor (25A) Lejligheder, dvs. boliger i bygninger med mere end to etager, i byzoner 11.750  14.687,50 
 Rækkehuse (25A) Tæt/lav bebyggelse, rækkehuse og sammenbyggede boliger i bygninger med en eller to etager i byzoner 12.450  15.562,50 
Parcelhuse/fritidshuse og fællesinstallationer i etageejendomme (25 A)  Parcelhuse og fritidshuse i byzoner 15.550 19.437,50 
 Erhverv B- og C- niveau (25A) Virksomheder, institutioner, ladestandere mm: leveringsomfang indtil  25 A tilsluttet på B & C-niveau 15.550  19.437,50 
 Tilkøb af ekstra ampere C På C-niveau (kr./ampere)  1.200 1.500 
 Tilkøb af ekstra ampere B-lav På B-lav niveau (kr./ampere)  1.150  1.437,50 
 Tilkøb af ekstra ampere B-høj På B-høj niveau med reference i 0,4 kV nettet (kr./ampere)  1.110 1.387,50 

 TN-system (nulling med 4-ledersystem) Etablering og måling af nulsikkert   jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation.

   7.465 9.331,25 

 TN-S-system (nulling med 5-ledersystem) Etablering og måling af nulsikkert   jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation.

   9.595 11.993,75 

Opdeling af leveringsomfang samt oprettelse af seriel/parallel måler 

Hvis du ønsker at opdele leveringsomfanget på en installation eller opsætte en seriel eller parallel måler under et eksisterende leveringsomfang, betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen jf. Tilslutningsbestemmelserne afsnit 3.4.6. Dog minimum 1.500 kr. pr. installation (1.875,00 kr. inkl. Moms)

Til top