Tilslutningsbidrag

Skal du bygge nyt hus med nye elinstallationer, eller skal du udvide en eksisterende elinstallation? Herunder kan du se de gældende tilslutningspriser.

Se gældende tilslutningspriser pr. 1 maj 2021

 Kategori Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
 Parcelhuse, fritidshuse og fællesinstallationer  14.450 18.062,50 
 Rækkehuse tæt/lav bebyggelse  11.450  14.312,50 
 Lejligheder i etageejendomme med mere end 2 etager  9.550  11.937,50 
 Lejligheder indrettet som ungdoms- ældre- og plejeboliger på max 65 kvm  5.015 6.268,75 

 Mindre elforbrugende, enfasede el-anlæg (maksimalt 1.000 W) der tilsluttes direkte i det eksisterende Distributionsnet

 1.675 2.093,75
 Øvrige installationer  14.450 18.062,50 
 Tillæg pr. ampere ud over grundrettigheden (25 ampere)  1.075 1.343,75 

 TN-system (nulling med 4-ledersystem) Etablering og måling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation.

 7.465 9.331,25 

 TN-S-system (nulling med 5-ledersystem) Etablering og måling af nulsikkert jordingsanlæg i 10/0,4 kV transformerstation.

 9.595 11.993,75 

Opdeling af betalt leveringsomfang samt oprettelse af en installation indenfor et betalt leveringsomfang.

Der betales de faktiske omkostninger ved tilslutningen. Pr. installation dog min. Kr. 1.500,00. (1.875,00 kr. inkl. moms)

Tilslutningsbidrag til forskellige kundegrupper

Ved udvidelse af eksisterende installation, herunder udvidelse med nye transformerstationer, betaler kunden alle omkostninger til udvidelsen, og der betales kr. 560 pr. kW som tilskud til højspændingsnettet. (700 kr. inkl. moms). 
Kunden etablerer og ejer selv 10 kV net og stationer frem til afgangsklemmerne i 10 kV feltet på 60 kV stationen. 

Ved nyetablering betaler kunden de faktiske omkostninger ved tilslutningen, dog mindst 220,00 kr./kW som tilskud til øvrigt stationsanlæg (275,00 kr./kW inkl. moms). TREFOR forbeholder sig ret til at fastsætte tilslutningsbidrag i de enkelte tilfælde. Der fastsættes en maksimal belastning i kW. 

Ved overskridelse af maksimalbelastningen opkræves et tilslutningsbidrag for differencen mellem den aftalte maksimalbelastning og den målte effekt (differencen måles i kW). Den maksimale belastningsgrænse udvides herved op til den nye målte, maksimale effekt. For tilslutningsbidraget for udvidelsen betales mindst 220,00 kr./kW (275,00 kr./kW inkl. moms). TREFOR forbeholder sig ret til at fastsætte tilslutningsbidrag i de enkelte tilfælde.
 
Til top