Nettariffer og abonnement

Herunder kan du se alle gældende abonnementer og tariffer for egenproducenter.

Tariffer og abonnement gældende fra 1. januar 2019

Alle priser er inkl. moms

Tarifblad egenproducenter

    Tariffer (øre/kWh)   Abonnement (kr./år)   Rådighed (øre/kWh)
A
  Flad/gns.    Grp. 1 Grp. 2 

 Grp. 4

Grp. 5 og 6 Skabelon  
 A0    
         
 A Høj  0,00    0,00 0,00  0,00  0,00  0,00 0,00 
 A Lav  3,76    4.710,00 4.710,00  0,00  0,00  0,00 2,34 
           
 B
 
 B Høj  10,71    4.710,00 4.710,00  0,00  0,00  0,00 5,85 
 B lav  11,38    1.530,00 1.530,00  1.530,00  1.530,00   0,00 8,59 
         
 C  C  20,94    0,00 1.530,00  1.530,00  1.530,00  555,00 16,48 

Abonnement produktionsmåler (kr./år) Produktionsabon. (kr./år)
A
Grp. 1 Grp. 2

Grp. 4

Grp. 5 og 6 Skabelon Kraftværk Vindmølle Bek 1063 
   Time Time   Time Skbl.   Time Skbl.  Time  Skbl. 
A0

 
A Høj 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00 
A Lav 4.274,33 4.274,33 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  4.275,00 0,00 
B
B Høj 4.274,33 4.274,33 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  4.275,00 495,00 
B lav 1.094,33 1.094,33 1.094,33 0,00  1.094,33 0,00  0,00 0,00  1.095,00 495,00 
C C 0,00 1.094,33 1.094,33 765,00  1.094,33 765,00  1.094,33 765,00  1.095,00 495,00 


Se historiske elpriser
Til top