Nettariffer og abonnement

Herunder kan du se alle gældende abonnementer og tariffer for egenproducenter.

Tariffer og abonnement gældende fra 1. januar 2019

Du vælger tariftype nedenfor. Alle priser er inkl. moms

Tarifblad egenproducenter


C priser

Transporttarif

Pris eks. moms (øre/kWh)

Pris inkl. moms (øre/kWh)

Transporttarif C

16,75

20,93

Rådighedstarif C

13,18

16,48

     
Abonnement Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Nettoafregningsgruppe 1 - -
Nettoafregningsgruppe 2 1.224,00 1.530,00
Nettoafregningsgruppe 4 timeafregnet  1.224,00 1.530,00
Nettoafregningsgruppe 4 skabelonafregnet   444,00  555,00 
Nettoafregningsgruppe 5 og 6 timeafregnet 1.224,00 1.530,00
Nettoafregningsgruppe 5 og 6 skabelonafregnet  444,00 555,00
Rådighedsabonnement 65,00 81,25

Rådighedsbetaling

For egenproducenter hvor der ikke er krav om produktionsmåler opkræves rådighedsbetalingen via rådighedsabonnementet.

Blav priser

Transporttarif

Pris eks. moms (øre/kWh)

Pris inkl. moms (øre/kWh)

Transporttarif Blav

9,11

11,38

Rådighedstarif Blav

6,87

8,59

     
Abonnement Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Nettoafregningsgruppe 1 1.224,00 1.530,00
Nettoafregningsgruppe 2 1.224,00 1.530,00
Nettoafregningsgruppe 3 1.224,00 1.530,00
Nettoafregningsgruppe 4 1.224,00 1.530,00
Nettoafregningsgruppe 5 og 6 1.224,00 1.530,00
Rådighedsabonnement 65,00 81,25

Rådighedsbetaling

For egenproducenter hvor der ikke er krav om produktionsmåler opkræves rådighedsbetalingen via rådighedsabonnementet.

Bhøj priser

Transporttarif

Pris eks. moms (øre/kWh)

Pris inkl. moms (øre/kWh)

Transporttarif Bhøj

6,38

7,97

Rådighedstarif Bhøj

4,68

5,85

     
Abonnement Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Nettoafregningsgruppe 1 3.768,00 4.710,00
Nettoafregningsgruppe 2 3.768,00 4.710,00

Alav priser

Transporttarif

Pris eks. moms (øre/kWh)

Pris inkl. moms (øre/kWh)

Transporttarif Alav

3,01

3,76

Rådighedstarif Alav

1,87

2,34

     
Abonnement Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Nettoafregningsgruppe 1 3.768,00 4.710,00
Nettoafregningsgruppe 2 3.768,00 4.710,00

Abonnement produktionsmåler

Bemærk

Der er krav om installation af produktionsmåler hvis produktionsanlæggets mærkeeffekt er:

  • Solcelleanlæg > 50 kW
  • Vindmøller > 25 kW
  • Andet > 11 kW

C priser

 

Abonnement

Pris eks. moms (kr./år)

Pris inkl. moms (kr./år)

Nettoafregningsgruppe 1

-

-

Nettoafregningsgruppe 2

875,00

1.094,33

Nettoafregningsgruppe 4 timeafregnet

875,00

1.094,33

Nettoafregningsgruppe 4 skabelonafregnet

612,00

765,00

Nettoafregningsgruppe 5-6 timeafregnet

875,00

1.094,33

Nettoafregningsgruppe 5-6 skabelonafregnet

612,00

765,00

Skabelon timeafregnet

875,00

1.094,33

Skabelon skabelonafregnet

612,00

765,00

Kraftværk

876,00

1.095,00

Vindmølle

396,00

495,00

 

Blav priser

Abonnement

Pris eks. moms (kr./år)

Pris inkl. moms (kr./år)

Nettoafregningsgruppe 1

875,00

1.094,33

Nettoafregningsgruppe 2

875,00

1.094,33

Nettoafregningsgruppe 4 timeafregnet

875,00

1.094,33

Nettoafregningsgruppe 5-6 timeafregnet

875,00

1.094,33

Kraftværk

876,00

1.095,00

Vindmølle BEK 1063

396,00

495,00

 

Bhøj priser

Abonnement

Pris eks. moms (kr./år)

Pris inkl. moms (kr./år)

Nettoafregningsgruppe 1

3.419,00

4.274,33

Nettoafregningsgruppe 2

3.419,00

4.274,33

Kraftværk

3.420,00

4.275,00

Vindmølle BEK 1063

396,00

495,00

 

Alav priser

Abonnement

Pris eks. moms (kr./år)

Pris inkl. moms (kr./år)

Nettoafregningsgruppe 1

3.419,00

4.274,33

Nettoafregningsgruppe 2

3.419,00

4.274,33

Kraftværk

3.420,00

4.275,00

Se historiske elpriser
Til top