Beregning af priser

Der er flere forhold, der gør sig gældende, når TREFOR El-net og alle andre el­selskaber fastsætter priser. Selve elnettet er på mange måder at sammenligne med vejsystemet.

Her er gjort rede for, hvilke principper TREFOR El-net anvender til beregning af prisen for de forskellige kundekategorier.

  1. Driftsomkostninger, afskrivninger og omkostninger til nettab i 60 kV nettet("motorvejen") og 60/10 kV transformerstationerne fordeles ligeligt på alle kunder ud fra samtlige solgte kilowatttimer i TREFORs forsyningsområde. Investeringsbidrag, der indgår på 60 kV niveauet (de største erhvervskunder : A-kunder), modregnes i kilowatttimebetalingen på 60 kV niveauet.

  2. Driftsomkostninger, afskrivninger og omkostninger til nettab i 10 kV nettet("hovedvejen") og 10/0,4 kV transformerstationer fordeles ligeligt på alle B- og C-kunder, der forsynes gennem disse anlæg ud fra de kilowatttimer, der transporteres gennem TRE-FORs 10 kV anlæg i forsyningsområdet. Investeringsbidrag der indgår på 10 kV niveauet (de større erhvervskunder : B-kunder), modregnes i kilowatttimebetalingen på 10 kV niveauet. 

  3. Driftsomkostninger, afskrivninger og omkostninger til nettab i 0,4 kV anlæggene("bivejene"), fordeles ligeligt på alle C-kunder ud fra de kilowatttimer, der transporteres gennem TREFORs 0,4 kV anlæg i forsyningsområdet. Investeringsbidrag der vedrører 0,4 kV niveauet (private kunder og de mindre erhvervsdrivende : C-kunder) modregnes i kilowatttimebetalingen på 0,4 kV niveauet.

  4. Omkostninger til administration, aflæsning, måling og afregning indgår i abonnementsbetalingen. Omkostningerne indgår i de enkelte kundekategorier A, B og C-kunder ud fra de enkelte kategoriers omkostninger til måling og afregning
 
Til top