Abonnement

Herunder kan du se alle gældende abonnementer for egenproducenter.

Abonnement gældende fra 1. januar 2021

Du vælger kundetype nedenfor. Alle priser er inkl. moms

Tarifblad egenproducenter


C priser

 Rådighedstarif C 11,87 14,84
     
Abonnement Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Nettoafregningsgruppe 1 - -
Nettoafregningsgruppe 2

432

540
Nettoafregningsgruppe 3 432 540
Nettoafregningsgruppe 6 432 540
Rådighedsabonnement  65 81,25 
Kraftværk 408 510
Vindmølle BEK 1063 216 270 

Rådighedsbetaling

For egenproducenter hvor der ikke er krav om produktionsmåler opkræves rådighedsbetalingen via rådighedsabonnementet.

Blav priser

 Rådighedstarif Blav 6,24 7,80 
     
Abonnement Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Nettoafregningsgruppe 1 732 915
Nettoafregningsgruppe 2 732 915
Nettoafregningsgruppe 3 732 915
Nettoafregningsgruppe 6 732 915
Rådighedsabonnement 65 81,25 
Kraftværk 696 870 
Vindmølle BEK 1063 228 285 

Rådighedsbetaling

For egenproducenter hvor der ikke er krav om produktionsmåler opkræves rådighedsbetalingen via rådighedsabonnementet.

Bhøj priser

 Rådighedstarif Bhøj 4,20 5,13
     
Abonnement Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Nettoafregningsgruppe 1 3.216 4.020
Nettoafregningsgruppe 2 3.216 4.020
Kraftværk 3.192 3.990
Vindmølle BEK 1063 228 285 

Alav priser

Rådighedstarif Alav

1,57

1,96

     
Abonnement Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Nettoafregningsgruppe 1 3.216 4.020
Nettoafregningsgruppe 2 3.216 4.020
Kraftværk 3.192  3.990

Abonnement produktionsmåler

Bemærk

Der er krav om installation af produktionsmåler hvis produktionsanlæggets mærkeeffekt er:

  • Solcelleanlæg > 50 kW
  • Vindmøller > 25 kW
  • Andet > 11 kW

C priser

 

Abonnement

Pris eks. moms (kr./år)

Pris inkl. moms (kr./år)

Nettoafregningsgruppe 1

-

-

Nettoafregningsgruppe 2

429

536

Nettoafregningsgruppe 3

429

536

Nettoafregningsgruppe 6

429

536

Kraftværk

408

510

Vindmølle BEK 1063

216

270

 

Blav priser

Abonnement

Pris eks. moms (kr./år)

Pris inkl. moms (kr./år)

Nettoafregningsgruppe 1

693

866

Nettoafregningsgruppe 2

693

866

Nettoafregningsgruppe 3

693

866

Nettoafregningsgruppe 6

693

866

Kraftværk

696

870

Vindmølle BEK 1063

228

285

 

Bhøj priser

Abonnement

Pris eks. moms (kr./år)

Pris inkl. moms (kr./år)

Nettoafregningsgruppe 1

3.189

3.986

Nettoafregningsgruppe 2

3.189

3.986

Kraftværk

3.192

3.990

Vindmølle BEK 1063

228

285

 

Alav priser

Abonnement

Pris eks. moms (kr./år)

Pris inkl. moms (kr./år)

Nettoafregningsgruppe 1

3.189

3.986

Nettoafregningsgruppe 2

3.189

3.986

Kraftværk

3.192

3.990

Til top