Gældende gebyrer

Her ser du en oversigt over TREFOR El-nets gældende gebyrer. 
Net til kunde Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms 
Betalingsaftale 1) 260,00 325,00
For sen betaling fra erhvervskunde 1.3) Fastsat ved lov Fastsat ved lov
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning 1) 1.030,00  1.288,00 
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op  660,00 825,00 

Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 

1.120,00 1.400,00
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere  1.440,00 1.800,00 
Midlertidig tilslutning i kabelskabe hvor der ikke er en ledig sikringsliste  2.787,00  3.483,75 
Nedlæggelse af målerinstallation  770,00 963,00 
Nedtagning af måler 950,00 1.188,00
Montering af sikringsliste i transformerstation  4.187,00   5.233,75 

Oprettelse af mikro VE-anlæg

2.250,00 2,813,00 

Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl- målerinstallation 

1.490,00 1.863,00 

Rykker til kunde ved for sen betaling 1),2)

Fastsat ved lov Fastsat ved lov
Udbringning af måler   250,00 313,00 
 Forgæves kørsel  720,00 900,00 
 Etablering af impulsudgang fra afregningsmåleren   1.000,00 1.250,00 
 Opsætning/udskiftning af erstatningsmåler for direkte måling   2.000,00 2.500,00 
 Opsæt/udskiftning af erstatningsmåler for transformermåling   3.000,00 3.750,00 
 Opsæt/udskiftning af erstatningsmåler for målertavle (Gime-Din)  2.500,00 3.125,00 

 Til elhandler via datahub

 Kr. ekskl. moms  Kr. inkl. moms 
 Aflæsningsbesøg  500,00 625,00 
 Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 6)  870,00 1.088,00 
 Fogedforretning, udekørende 4)  Efter regning Efter regning 
 Opstart af fogedforretning 5)  680,00 850,00 
 Servicetekniker kørsel ved fogedsager  1.010,00 1.263,00 
 Genopsætning af nedtaget måler   960,00 1.200,00 
 Genåbning  680,00 850,00 
 Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler  1.490,00 1.863,00 
 Målerundersøgelse på akkrediteret værksted  2.210,00 2.763,00 
 Målerundersøgelse på stedet   1.070,00 1.338,00 
 Nedtagning af måler  960,00 1.200,00 
 Forgæves kørsel 6), 7)  720,00 900,00 
 Kontrolbesøg  830,00  1.038,00
 Målerudskiftning på kundens foranledning 1.250,00  1.563,00 

 Direkte til elhandler

 Kr. ekskl. moms  Kr. inkl. moms 
 For sen betaling fra elhandler 1),3) Fastsat ved lov Fastsat ved lov
 Rykker til elhandler ved for sen betaling 1),2) Fastsat ved lov Fastsat ved lov

 Netselskab til elinstallatør

Kr. ekskl. moms   Kr. inkl. moms 
 Forgæves kørsel (elinstallatør) 720,00 900,00 


1) Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget
for moms.

2) Fastsat ved lov. Rentelovens § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.

3) Fastsat ved lov. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr.
105 af 31. januar 2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling4) Fastsættes af fogedretten iht. retsplejeloven.

5) Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.

6) Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. Dansk Energis medlemsinfo nr. 92/2016.
For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udgangspunkt, at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

7) Opkræves fra 1. september 2017.

Til top