tranformatorstation øster thorsted
Priser
Nettariffer og abonnementer

Elpriser og tilslutningsbidrag

TREFOR El-net har indført tidsdifferentierede priser

Danmark står overfor en stor samfundsændring: Den grønne omstilling. Den er god for danskerne, og for klimaet – men den kommer til at betyde en massiv stigning i elforbruget, og dermed belastningen i elnettet. En belastning, som betyder at vi enten skal investere massivt i udvidelse af det danske el-net eller skal finde løsninger, der placerer noget af det nye elforbrug udenfor spidsbelastningstidspunkterne.

Fra 1.1.2020 indfører TREFOR El-net priser, der skifter hen over døgnet. Dermed varierer prisen i løbet af døgnet baseret på belastningen i elnettet. For en almindelig privat forbruger bliver prisen højere i tidsrummet fra kl. 17 til 20 i vinterhalvåret (oktober til og med marts), og lavere resten af året. For den almindelige private forbruger med uændret forbrug vil den samlede betaling for transporten således ikke stige.

Målet med de tidsdifferentierede priser er at give forbrugerne en mulighed for at placere det nye forbrug til f.eks. ladning af elbilen på tidspunkter, hvor prisen er billigere, og samtidig opnår vi at det nye forbrug placeres på tidspunkter, hvor elnettet ikke er så hårdt belastet. 

Priseksempel
Følgende eksempel omhandler en almindelig privat forbruger i parcelhus (tarif C). Priserne i eksemplet er inkl. moms (tal i parentes viser ekskl. moms), og tager udgangspunkt i det nuværende forbrug og forbrugsmønster. Der vil således være mulighed for at spare penge, hvis man fremover lægger forbruget udenfor spidsbelastningstiden (mellem kl. 17-20 i vinterhalvåret).

  • Forventet årsforbrug: 4000 kWh
  • Årlig udgift til TREFOR El-net med nuværende flad tarif: 599,50 kr. (479,60 kr. ekskl. moms)
  • Årlig udgift til TREFOR El-net med ny tidsdifferentieret tarif: 598,90 kr. (479,12 kr. ekskl. moms)
  • Overgangen til tidsdifferentierede priser betyder en årlig merudgift på i alt 48 øre

Tarifblad for forbrugs­kunder

Du vælger tariftype nedenfor. Er du privatkunde skal du anvende de priser der er gældende for kundetype C.


C priser

Transporttarif C gælder for installationer der er tilsluttet i et kabelskab.


Nettarif

Timetarif lavlast Øre/kWh

Timetarif spidslast Øre/kWh

Transporttarif C eks. moms

5,65

27,53

Transporttarif C inkl. moms

7,06

34,41

     
Netabonnement kr./år.* Eks. moms Inkl. moms
Skabelonafregnet 468,00 585,00
Flex-/timeafregning 492,00 615,00

Netabonnementer*

Skabelonafregning
Gælder installationer tilsluttet i et kabelskab og med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh, som endnu ikke har installeret en fjernaflæst elmåler. Ved udgangen af 2020 skal alle installationer have en fjernaflæst elmåler.

Flex-/timeafregning
Installationer med en fjernaflæst elmåler.

Blav priser

Transporttarif Blav gælder for de kunder tilsluttet på 0,4 kV siden af en transformerstation.


Nettarif

Timetarif lavlast (øre/kWh)

Timetarif højlast (øre/kWh)

Timetarif spidslast (øre/kWh)

Transporttarif Blav eks. Moms

2,18 5,00 8,55

Transporttarif Blav inkl. Moms

2,72 6,25 10,68
Transporttarif Blav med 10 kV måling eks. moms 2,00 4,69 8,13
Transporttarif Blav med 10 kV måling inkl. moms 2,49 5,86 10,16
       
Netabonnement kr./år* Eks. moms Inkl. moms
0,4 kV måling 780 975
10 kV måling 3.504 4.380

Netabonnementer*

Flex-/timeafregning
Installationer tilsluttet på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformer med en fjernaflæst elmåler.

Bhøj priser

Transporttarif Bhøj gælder for kunder tilsluttet med en 10 kV stikledning.


Nettarif

Timetarif lavlast (øre/kWh)

Timetarif højlast (øre/kWh)

Timetarif spidslast (øre/kWh)

Transporttarif Bhøj eks. Moms

0,63 2,39 4,98

Transporttarif Bhøj inkl. Moms

0,79 2,99 6,23
Transporttarif Bhøj med 0,4 kV måling eks. moms 0,81 2,70 5,40
Transporttarif Bhøj med 0,4 kV måling inkl. moms 1,02 3,38 6,75
       
Netabonnement kr./år* Eks. moms Inkl. moms
0,4 kV måling 780 975
10 kV måling 3.504 4.380

Netabonnementer*

Flex-/timeafregning
Installationer tilsluttet på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformer med en fjernaflæst elmåler.

Alav priser

Transporttarif Alav gælder for kunder tilsluttet på 10 kV siden af en 60/10 kV transformer.


Nettarif

Timetarif lavlast (øre/kWh)

Timetarif højlast (øre/kWh)

Timetarif spidslast (øre/kWh)

Transporttarif Alav eks. Moms

0,95 1,40 1,97

Transporttarif Alav inkl. Moms

1,18 1,75 2,46
       
Netabonnement kr./år* Eks. moms Inkl. moms
10 kV måling 3.504 4.380

Netabonnementer*

Flex-/timeafregning
Installationer tilsluttet på 10 kV siden af en 60/10 kV transformer med en fjernaflæst elmåler.

Ahøj priser

Transporttarif Ahøj gælder for kunder tilsluttet med en 60 kV stikledning.


Nettarif

Timetarif lavlast (øre/kWh)

Timetarif højlast (øre/kWh)

Timetarif spidslast (øre/kWh)

Transporttarif Alav eks. Moms

0,41 0,49 0,72

Transporttarif Alav inkl. Moms

0,51 0,61 0,90
       
Netabonnement kr./år* Eks. moms Inkl. moms
60 kV måling 4.656 5.820

Netabonnementer*

Flex-/timeafregning
Installationer tilsluttet på 60 kV-niveau med en fjernaflæst elmåler.

A0 priser

Transporttarif A0 gælder for kunder tilsluttet på transmissionsnettet, og som er målt af TREFOR El-net. Tariffen dækker TREFOR El-nets andel af energibesparelser.


Nettarif

Tarif (øre/kWh) - Flad tarif

Transporttarif A0 eks. Moms

0,65

Transporttarif A0 inkl. Moms

0,81
   
Netabonnement kr./md* Eks. moms Inkl. moms
Timeafregning 4.656 5.820

Netabonnementer*

Flex-/timeafregning
Gælder installationer tilsluttet på transmissionsnettet, og som måles af TREFOR El-net.

Tidsdifferentierede tariffer

Timetarifferne varierer i løbet af døgnet baseret på belastningen i elnettet. Belastningen går fra lavlast (markeret med grøn i tabellen nedenfor) til højlast (markeret med gul) til spidslast (markeret med rød).

Der differentieres ikke mellem hverdage og weekend på C-niveau.

Følgende dage er defineret som lavlastdage (gælder Blav, Bhøj, Alav, Ahøj og A0):

Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. Pinsedag, 1. maj, 5. Juni, 24. December, 25. December, 26. december og 31. december.

Vinter (oktober-marts)

Sommer (april-september)

C-Kunder  A- og B-Kunder 
Tarif C Tarif A-B

Om priser

TREFOR El-nets tariffer dækker omkostningerne til at transportere energien fra det overliggende net eller fra producenterne og ud til forbrugerne. Betalingen dækker bl.a. omkostninger til drift, vedligehold og afskrivning af transformerstationer og ledningsnet samt omkostninger til nettab og energibesparelser.

Rådighedstariffen dækker TREFOR El-nets omkostninger til at stille nettet til rådighed for egenproducenter, og opkræves for det forbrug som producenten forbruger direkte fra eget produktionsanlæg.

Abonnementsbetalingen dækker TREFOR El-nets omkostninger til drift og vedligehold, indhentning og validering af måledata, energibesparelser og afskrivninger på TREFOR El-nets målerpark.

Priserne i tabellen herover er kun en del af den samlede opkrævning, som du modtager fra din elleverandør. Du kan her læse mere om, hvilke andre elementer prisen pr. kWh består af.

Til top