tranformatorstation øster thorsted
Priser
Nettariffer og abonnementer

Elpriser og tilslutningsbidrag

Se aktuelle elpriser og hvordan vi beregner priser hos TREFOR El-net

TREFOR El-nets tariffer dækker omkostningerne til at transportere energien fra det overliggende net eller fra producenterne og ud til forbrugerne. Betalingen dækker bl.a. omkostninger til drift, vedligehold og afskrivning af transformerstationer og ledningsnet samt omkostninger til nettab og energibesparelser.

Rådighedstariffen dækker TREFOR El-nets omkostninger til at stille nettet til rådighed for egenproducenter, og opkræves for det forbrug som producenten forbruger direkte fra eget produktionsanlæg.

Abonnementsbetalingen dækker TREFOR El-nets omkostninger til drift og vedligehold, indhentning og validering af måledata, energibesparelser og afskrivninger på TREFOR El-nets målerpark.

Priserne i tabellen herunder er kun en del af den samlede opkrævning, som du modtager fra din elleverandør. Du kan her læse mere om, hvilke andre elementer prisen pr. kWh består af.

Tarifblad for forbrugs­kunder

Priserne er inkl. moms og gældende pr. 1. januar 2019

Tariffer (øre/kWh) Abonnement (kr./år)

A
Flad/gns. Time Skabelon
A0 0,84 5.880,00 -
A Høj 2,69 5.880,00 -
A Høj ex. Energibesp. 1,85 5.780,00 -
A Lav 3,76 4.380,00 -
A Lav ex. Energibesp. 2,93 4.380,00 -
B
B Høj 10,71 4.380,00 -
B Høj selvejer 7,98 4.380,00 -
B Høj ex. Energibesp. 7,14 4.280,00 -
B Lav 11,39 -
B Lav ex. Energibesp. 10,55 1.200,00 540,00
B Lav selvejer 8,65 1.200,00 -
C C 20,94 1.200,00 540,00
C ex. Energibesp. 20,10 1.100,00 -
Online måling 3.211,25 3.211,25

C skabelonafregnet

Installationer tilsluttet i et kabelskab og med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh. Ved årsforbrug større end 100.000 kWh ændres afregningsformen til timeafregning.

Som privatkunde er det disse priser der er gældende for dig.

C timeafregnet

Installationer tilsluttet i et kabelskab og med et årsforbrug større end 100.000 kWh.

B - lav-skabelonafregnet

Installationer tilsluttet på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformer og med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh.

Ved årsforbrug større end 100.000 kWh ændres afregningsformen til timeafregning.

B - lav-timeafregnet

Installationer tilsluttet på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformer og med et årsforbrug større end 100.000 kWh.

B - høj

Installationer tilsluttet på 10 kV-niveau, hvor TREFOR El-net ejer 10 kV kablet.

A - lav

Installationer tilsluttet på 10 kV siden af en 60/10 kV transformerstation.

A - høj

Installationer tilsluttet på 60 kV-niveau, og hvor TREFOR El-net ejer 60 kV kablet.

A0

Installationer tilsluttet i transmissionsnettet, og som måles af TREFOR El-net.

Se historiske elpriser
Til top