tranformatorstation øster thorsted
Priser
Nettariffer og abonnementer

Elpriser og tilslutningsbidrag

Se aktuelle elpriser og hvordan vi beregner priser hos TREFOR El-net. Se også: Priser gældende fra 1. januar 2020.

TREFOR El-nets tariffer dækker omkostningerne til at transportere energien fra det overliggende net eller fra producenterne og ud til forbrugerne. Betalingen dækker bl.a. omkostninger til drift, vedligehold og afskrivning af transformerstationer og ledningsnet samt omkostninger til nettab og energibesparelser.

Rådighedstariffen dækker TREFOR El-nets omkostninger til at stille nettet til rådighed for egenproducenter, og opkræves for det forbrug som producenten forbruger direkte fra eget produktionsanlæg.

Abonnementsbetalingen dækker TREFOR El-nets omkostninger til drift og vedligehold, indhentning og validering af måledata, energibesparelser og afskrivninger på TREFOR El-nets målerpark.

Priserne i tabellen herunder er kun en del af den samlede opkrævning, som du modtager fra din elleverandør. Du kan her læse mere om, hvilke andre elementer prisen pr. kWh består af.

Tarifblad for forbrugs­kunder

Du vælger tariftype nedenfor. Er du privatkunde skal du anvende de priser der er gældende for kundetype C.


C priser

Transporttarif*

Pris eks. moms (øre/kWh)

Pris inkl. moms (øre/kWh))

C

16,75

20,94

C eksklusiv energibesparelser

16,08

20,10

     
Netabonnementer** Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Skabelonafregnet 432,00 540,00
Flexafregnet 432,00 540,00
Timeafregnet 960,00 1.200,00
Online måling 2.569,00 3.211,25

Transporttarif*

Transporttarif C gælder for installationer der er tilsluttet i et kabelskab.

Transporttarif C eksklusiv energibesparelser er til kunder der bruger el til kollektiv varmeproduktion.

Netabonnementer**

C skabelon- og flexafregnet gælder installationer tilsluttet i et kabelskab og med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh. Som privatkunde er det disse priser der er gældende for dig.

C timeafregnet gælder installationer tilsluttet i et kabelskab og med et årsforbrug større end 100.000 kWh.

C online måling gælder for produktionsanlæg der indgår i regulerkraftmarkedet.

Blav priser

Transporttarif*

Pris eks. moms (øre/kWh)

Pris inkl. moms (øre/kWh))

Blav

9,11 11,39

Blav selvejer

6,92 8,65
Blav eksklusiv energibesparelser 8,44 10,55
     
Netabonnementer** Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Skabelonafregnet 432,00 540,00
Flexafregnet 432,00 540,00
Timeafregnet 960,00 1.200,00
Online måling 2.569,00 3.211,25

Transporttarif*

Transporttarif Blav gælder for de kunder tilsluttet på 0,4 kV siden af en transformerstation.

Transporttarif Blav selvejer gælder for de kunder som er målt på 0,4 kV nettet, men ejer 10/0,4 kV stationen.

Transporttarif Blav eksklusiv energibesparelser er til kunder der bruger el til kollektiv varmeproduktion.

Netabonnementer**

Blav skabelon- og flexafregnet gælder installationer tilsluttet på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformer og med et årsforbrug mindre end 100.000 kWh.

Blav timeafregnet gælder Installationer tilsluttet på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformer og med et årsforbrug større end 100.000 kWh.

Netabonnement for online måling gælder for produktionsanlæg der indgår i regulerkraftmarkedet.

Bhøj priser

Transporttarif*

Pris eks. moms (øre/kWh)

Pris inkl. moms (øre/kWh))

Bhøj

8,57

10,71

Bhøj selvejerstation

6,38

7,98

Bhøj eksklusiv energibesparelser

5,71

7,14

     
Netabonnementer** Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Timeafregnet 3.504,00 4.380,00
Online måling 2.569,00 3.211,25

Transporttarif*

Transporttarif Bhøj gælder for de kunder tilsluttet på 10 kV siden af en 10/0,4 kV transformer ejet af TREFOR El-net.

Transporttarif Bhøj selvejer gælder for de kunder som er målt på 10 kV nettet og selv ejer 10/0,4 kV stationen.

Transporttarif Bhøj eksklusiv energibesparelser er til kunder der bruger el til kollektiv varmeproduktion

Netabonnementer**

Bhøj timeafregnet gælder installationer tilsluttet på 10 kV siden af en 10/0,4 kV transformer.

C timeafregnet gælder installationer tilsluttet i et kabelskab og med et årsforbrug større end 100.000 kWh.

C online gælder for produktionsanlæg der indgår i regulerkraftmarkedet.

Alav priser

Transporttarif*

Pris eks. moms (øre/kWh)

Pris inkl. moms (øre/kWh))

Alav

3,01

3,76

Alav eksklusiv energibesparelser

2,34

2,93

     
Netabonnementer** Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Timeafregnet 3.504,00 4.380,00
Online måling 2.569,00 3.211,25

Transporttarif*

Transporttarif Alav gælder for de kunder som er målt på 10 kV siden af en 60/10 kV transformerstation.

Transporttarif Alav eksklusiv energibesparelser er til kunder der bruger el til kollektiv varmeproduktion.

Netabonnementer**

Alav timeafregnet gælder installationer tilsluttet på 10 kV siden af en 60/10 kV transformer.

C online gælder for produktionsanlæg der indgår i regulerkraftmarkedet.

Ahøj priser

Transporttarif*

Pris eks. moms (øre/kWh)

Pris inkl. moms (øre/kWh))

Ahøj

2,15

2,69

Ahøj eksklusiv energibesparelser

1,48

1,85

     
Netabonnementer** Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Timeafregnet 4.704,00 5.880,00

Transporttarif*

Ahøj gælder for de kunder som er målt på 60 kV siden af en 60/10 kV transformerstation.

Transporttarif Ahøj eksklusiv energibesparelser er til kunder der bruger el til kollektiv varmeproduktion.

Netabonnementer**

Ahøj timeafregnet gælder installationer tilsluttet på 60 kV siden af en 60/10 kV transformer.

A0 priser

Transporttarif*

Pris eks. moms (øre/kWh)

Pris inkl. moms (øre/kWh))

A0

0,67

0,84

     
Netabonnementer** Pris eks. moms (kr/år) Pris inkl. moms (kr/år)
Timeafregnet 4.704,00 5.880,00

Transporttarif*

A0 gælder for kunder tilsluttet på transmissionsnettet, og som er målt af TREFOR El-net. Tariffen dækker TREFOR El-nets andel af energibesparelser.

Netabonnementer**

A0 timeafregnet gælder installationer tilsluttet på transmissionsnettet, og som måles af TREFOR El-net.

Se historiske elpriser
Til top