tranformatorstation øster thorsted
Priser
Nettariffer og abonnementer

Tarif og abonnement

Nedenstående priser er gældende fra 1. august 2021 til 31. december 2021.

Tarifblad for forbrugs­kunder

 Du vælger tariftype nedenfor. Er du privatkunde skal du anvende de priser der er gældende for kundetype C.


C priser

Transporttarif C gælder for installationer der er tilsluttet i et kabelskab.


Nettarif

Timetarif lavlast Øre/kWh

Timetarif spidslast Øre/kWh

Transporttarif C eks. moms

11,62

35,97

Transporttarif C inkl. moms

14,53

44,96

     
Netabonnement kr./år.* Eks. moms Inkl. moms
Flex-/timeafregning 408,00 510,00

Netabonnementer*

Flex-/timeafregning
Installationer med en fjernaflæst elmåler.

Blav priser

Transporttarif Blav gælder for de kunder tilsluttet på 0,4 kV siden af en transformerstation.


Nettarif

Timetarif lavlast (øre/kWh)

Timetarif højlast (øre/kWh)

Timetarif spidslast (øre/kWh)

Transporttarif Blav eks. Moms

3,77 8,11 13,06

Transporttarif Blav inkl. Moms

4,72 10,14 16,32
Transporttarif Blav med 10 kV måling eks. moms 3,52 7,69  12,49
Transporttarif Blav med 10 kV måling inkl. moms 4,41 9,61 15,61
       
Netabonnement kr./år* Eks. moms Inkl. moms
0,4 kV måling 696 870
10 kV måling 3.192 3.990

Netabonnementer*

Flex-/timeafregning
Installationer tilsluttet på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformer med en fjernaflæst elmåler.

Bhøj priser

Transporttarif Bhøj gælder for kunder tilsluttet med en 10 kV stikledning.


Nettarif

Timetarif lavlast (øre/kWh)

Timetarif højlast (øre/kWh)

Timetarif spidslast (øre/kWh)

Transporttarif Bhøj eks. Moms

2,14 5,34 9,27

Transporttarif Bhøj inkl. Moms

2,67 6,68  11,59
Transporttarif Bhøj med 0,4 kV måling eks. moms 2,39 5,76 9,84
Transporttarif Bhøj med 0,4 kV måling inkl. moms 2,98 7,21 12,30
       
Netabonnement kr./år* Eks. moms Inkl. moms
0,4 kV måling 696 870
10 kV måling 3.192 3.990

Netabonnementer*

Flex-/timeafregning
Installationer tilsluttet på 0,4 kV siden af en 10/0,4 kV transformer med en fjernaflæst elmåler.

Alav priser

Transporttarif Alav gælder for kunder tilsluttet på 10 kV siden af en 60/10 kV transformer.


Nettarif

Timetarif lavlast (øre/kWh)

Timetarif højlast (øre/kWh)

Timetarif spidslast (øre/kWh)

Transporttarif Alav eks. Moms

1,12 2,11 3,17

Transporttarif Alav inkl. Moms

1,39 2,64 3,97
       
Netabonnement kr./år* Eks. moms Inkl. moms
10 kV måling 3.192 3.990

Netabonnementer*

Flex-/timeafregning
Installationer tilsluttet på 10 kV siden af en 60/10 kV transformer med en fjernaflæst elmåler.

Ahøj priser

Transporttarif Ahøj gælder for kunder tilsluttet med en 60 kV stikledning.


Nettarif

Timetarif lavlast (øre/kWh)

Timetarif højlast (øre/kWh)

Timetarif spidslast (øre/kWh)

Transporttarif Alav eks. Moms

0,63 1,30 2,06

Transporttarif Alav inkl. Moms

0,79 1,62 2,57
       
Netabonnement kr./år* Eks. moms Inkl. moms
60 kV måling 4.332 5.415

Netabonnementer*

Flex-/timeafregning
Installationer tilsluttet på 60 kV-niveau med en fjernaflæst elmåler.

A0 priser

Transporttarif A0 gælder for kunder tilsluttet på transmissionsnettet, og som er målt af TREFOR El-net. Tariffen dækker TREFOR El-nets andel af energibesparelser.


Nettarif

Tarif (øre/kWh) - Flad tarif

Transporttarif A0 eks. Moms

0,00

Transporttarif A0 inkl. Moms

0,00
   
Netabonnement kr./md* Eks. moms Inkl. moms
Timeafregning 4.332 5.415

Netabonnementer*

Flex-/timeafregning
Gælder installationer tilsluttet på transmissionsnettet, og som måles af TREFOR El-net.

Tidsdifferentierede tariffer

Timetarifferne varierer i løbet af døgnet baseret på belastningen i elnettet. Belastningen går fra lavlast (markeret med grøn i tabellen nedenfor) til højlast (markeret med gul) til spidslast (markeret med rød).

Der differentieres ikke mellem hverdage og weekend på C-niveau.

Følgende dage er defineret som lavlastdage (gælder Blav, Bhøj, Alav, Ahøj og A0):

Alle weekender, 1. januar, Skærtorsdag, Langfredag, 2. påskedag, St. bededag, Kr. himmelfartsdag, 2. Pinsedag, 1. maj, 5. Juni, 24. December, 25. December, 26. december og 31. december.

Vinter (oktober-marts)

Sommer (april-september)

C-Kunder  A- og B-Kunder 
Tarif C Tarif A-B

Om priser

TREFOR El-nets tariffer dækker omkostningerne til at transportere energien fra det overliggende net eller fra producenterne og ud til forbrugerne. Betalingen dækker bl.a. omkostninger til drift, vedligehold og afskrivning af transformerstationer og ledningsnet samt omkostninger til nettab og energibesparelser.

Rådighedstariffen dækker TREFOR El-nets omkostninger til at stille nettet til rådighed for egenproducenter, og opkræves for det forbrug som producenten forbruger direkte fra eget produktionsanlæg.

Abonnementsbetalingen dækker TREFOR El-nets omkostninger til drift og vedligehold, indhentning og validering af måledata, energibesparelser og afskrivninger på TREFOR El-nets målerpark.

Priserne i tabellen herover er kun en del af den samlede opkrævning, som du modtager fra din elleverandør. Du kan her læse mere om, hvilke andre elementer prisen pr. kWh består af.

Til top