Intern kontrol

TREFOR El-net A/S er underlagt reglerne om etablering af program for intern overvågning.
Det er en forudsætning for konkurrencen i elmarkedet, at alle har ligelig adgang til at benytte distributionsnettet. 

TREFOR El-net er derfor underlagt regler om at skulle udarbejde et program for ikke-diskriminerende adfærd og intern overvågning heraf. Programmet beskriver de tiltag, der sikrer, at ingen net-kunder eller elleverandører forfordeles fremfor andre.

TREFOR El-net udarbejder desuden årligt en årsberetning, som dokumenterer hvilke tiltag TREFOR El-net benytter for at sikre ikke-diskriminerende adfærd. 
 
Tidligere årsberetninger
Til top