Energi­besparelser

Der er indgået en aftale om energiselskabernes energispareindsats for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Den 16. december 2016 blev der indgået aftale om energiselskabernes energispareindsats mellem Energi-, Forsynings- og Klimaministeren og net- og distributionsselskaber inden for el, naturgas, fjernvarme og olie.

Gennem netselskabernes indsats har slutbrugere mulighed for at opnå tilskud til energiforbedrende tiltag, som eksempelvis energirenovering eller konvertering til mere effektive opvarmningsformer. Tilskuddet opnås ved at indgå en aftale med et netselskab eller et selskab, der på vegne af netselskabet varetager energispareaktiviteterne.

Netselskaberne i Danmark skal nå et mål på 3,56 PJ pr. år. TREFOR El-net A/S' andel udgør ca. 5 % - svarende til 49,9 GWh. Målet for det enkelte år i perioden fastsættes på baggrund af alle netselskabers forholdsmæssige andel af afregnede energimængder til slutbrugerne.

TREFOR El-net A/S er forpligtet til at sikre energispareaktiviteterne jf. ovenstående mål.

Energispareindsatsen hos TREFOR El-net A/S udbydes til eksterne leverandører i EU udbud, hvilket sikrer lavest mulige pris for kunderne. Alle leverandører, som lever op til TREFOR El-nets krav til leverandørerne, kan byde på Energispareopgaven. Energibesparelserne udbydes i portioner på portalen EU Supply. 

Alle kunder, som er tilsluttet TREFOR El-net, er med til at dække omkostninger til energispareaktiviteterne. Slutkunderne betaler til energispareaktiviteterne via abonnement og nettarif til TREFOR El-net A/S.

Tidligere energisparemål
Til top