Aftaler og vilkår

Standardaftalen beskriver vilkårene for og samarbejdet imellem elnetselskabet TREFOR El-net og el-leverandører. 

Standard­aftalen

Standardaftalen om brug af distributionsnettet regulerer samarbejdet mellem TREFOR El-net og el-leverandører gældende fra 1. april 2016. Heri reguleres bl.a. de leverede ydelser fra TREFOR El-net, ansvarsfordelingen og betalingsbetingelser mellem parterne.

Aftalen er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard, og er til enhver tid den version der er godkendt af Sekretariat for Energitilsynet.

Godkendt af Sekretariat for Energitilsynet den 19. november 2015.

Læs standardaftalen her

Vilkår for serviceniveau

Et tillæg til standardaftalen beskriver serviceniveauet mellem TREFOR El-net og elleverandøren og indeholder på udvalgte områder en detaljeret beskrivelse af TREFOR El-net og el-leverandørens forpligtelser efter Standardaftalen. Servicevilkårene indeholder procedurer, tidsfrister o.l.

Læs vilkår for serviceniveau

Tilslutnings­­bestemmelser

TREFOR El-nets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet gælder i forholdet mellem kunden og TREFOR El-net og regulerer betingelser for tilslutningen og lignende tekniske forhold.

Tilslutningsbestemmelserne er  godkendt af Forsyningstilsynet.

Læs tilslutningsbestemmelser

Tillæg til tilslutnings­bestemmelserne

Et tillæg til tilslutningsbestemmelserne beskriver de særlige retningslinjer, der gælder for alle installationer, som tilsluttes i TREFOR El-nets område. De særlige retningslinjer er anmeldt og godkendt af Sekretariat for Energitilsynet.

Læs tillæg til tilslutningsbestemmelser

Fællesregulativet

Fællesregulativet er udarbejdet med hjemmel i bekendtgørelse nr. 301 af 3. maj 2001 § 13 om: Autorisation og drift af elinstallatør-virksomhed, hvorefter elinstallatøren skal følge de af netselskabet givne ordensmæssige forskrifter og anvisninger med hensyn til udførelsen af bestemt arbejde.

Du finder Fællesregulativet på Dansk Energis hjemmeside.

Privatlivspolitikken

TREFOR El-net tager IT- og persondatasikkerheden alvorligt og har derfor vedtaget en privatlivspolitik, som beskriver, hvordan TREFOR El-net behandler dine personoplysninger. Privatlivspolitikken supplerer TREFOR El-nets tilslutningsbestemmelser.

Til top