Stikledninger

Stikledningen er betegnelsen for den ledning, der går fra mast eller kabelskab til din bolig. I TREFOR El-nets forsyningsområde anvendes der alene kabelskabe, og stikledningen tilhører den enkelte boligejer. 

 

Hvor starter mit ansvar?

Din ejendoms elforsyning begynder, hvor stikledningen har sit udgangspunkt i en mast eller i et kabelskab. 

Bliver elforsyningen defekt på strækningen fra kabelskabet eller masten frem til din bolig, er det dig, der må afholde udgiften. Det er dog i langt de fleste tilfælde muligt at tegne en forsikring mod brud på stikledninger og rør. Det er en god ide at undersøge, om din forsikring allerede dækker denne type skader.

Beskyttelse af stikledningen

I masten eller kabelskabet sidder en sikring, der beskytter stikledningen. Første gang denne sikring springer uden påviselig årsag, vil TREFOR El-net udskifte den. Sker fejlen igen efter kort tid, er der fejl i din installation eller på stikledningen. Du skal derefter få fejlen udbedret for egen regning ved at kontakte en elinstallatør. 

Yderlige information

Kontakt TREFOR El-net på telefon 79 33 33 00 for yderligere information.

Til top