nedgravning af elkabler i jorden

Nye installationer og udvidelser

Kontakt altid en autoriseret el-installatør.

Når du skal bygge en ny installation eller udvide en eksisterende, skal du kontakte din autoriserede el-installatør. El-installatøren laver så en tilmelding til TREFOR El-net.
Priserne for tilslutning bliver opdateret én gang årligt ved årsskiftet.

TREFOR El-net eller el-installatøren kan først opsætte en elmåler når du har betalt tilslutningsbidrag, og når du har valgt, hvem der skal levere el til dig. Du kan frit vælge din el-leverandør. Se en liste over mulige el-leverandører her.

TREFOR El-nets montører efterser og plomberer din elmåler når den er installeret.

Nye installationer og udvidelser

Ja. Måleren kan installeres, når du har betalt tilslutningsbidrag og du har valgt din elleverandør.
Elmåleren koster ikke noget for dig, fordi den er ejet af TREFOR El-net. Du skal dog være opmærksom på, at hvis elmåleren beskadiges opkræver TREFOR El-net 2.500 kr. inden der kan sættes en ny elmåler op.
Din ejendoms elforsyning begynder der, hvor stikledningen har sit udgangspunkt i enten kabelskab eller transformerstation. 

Bliver elforsyningen defekt på strækningen fra kabelskabet eller masten frem til din bolig, er det dig selv, der må afholde udgiften. Det er dog i langt de fleste tilfælde muligt at tegne en forsikring mod brud på stikledninger og rør. Vi anbefaler, at du undersøger, om din forsikring dækker denne type skader.
Ja. I følge tilslutningsbestemmelserne kan et leveringsomfang deles. Kontakt TREFOR El-nets installationsafdeling for sagshåndtering.
Til top