kabeltromler til elnet

Midlertidige installationer

Midlertidige installationer er forsyninger af mindre end 1 års varighed og disse kan etableres uden betaling af tilslutningsbidrag. 

Når du skal bruge en midlertidig forsyning til f.eks. byggepladser, forlystelsesparker, vejarbejder mv., skal du kontakte din El-installatør. El-installatøren laver den nødvendige tilmelding til TREFOR El-net.

Tilmeldingen skal være TREFOR El-net i hænde senest 5 dage inden den midlertidige installation tages i brug.

TREFOR El-net undersøger herefter mulighederne for at blive tilsluttet. Prisen for den midlertidige tilslutning afhænger af de fysiske forhold på stedet. De aktuelle priser findes her.

Du kan ikke få udleveret eller opsat elmåler før gebyrer for midlertidig installation er betalt, og du har valgt elleverandør.

Priserne fremgår af gebyroversigten.
Til top