solcelleanlæg der producerer strøm

El-producerende anlæg

Produktion af el til eget forbrug eller salg af egenproduceret el.

Ønsker du at producere el til eget forbrug, eller vil du sælge egenproduceret el til markedet via solcelleanlæg, vindmøller eller anden form for elproducerende anlæg? Så skal du tilmelde dit anlæg til elnettet.

Sådan gør du:

Inden du påbegynder installation af anlægget, skal du have tilsagn fra Energistyrelsen. På deres hjemmeside kan du læse mere om 'Tilsagns-ID', og hvordan dette bliver tildelt. Se mere om ansøgningsprocessen.

Sammen med et 'Tilsagns-ID' og en udfyldt stamdatablanket kan din elinstallatør tilmelde dit anlæg til TREFOR El-net. Stamdatablanketten kan downloades fra Energistyrelsens hjemmeside

Når dit anlæg er oprettet hos TREFOR El-net, bliver der genereret et GSRN-nummer. GSRN nummeret er anlæggets 18 cifrede ID-nummer. Dette ID-nummer skal bruges til ansøgning om endelig afgørelse om nettoafregning og evt. pristillæg. Du kan få dit GSRN-nummer oplyst ved at rette henvendelse til din elleverandør.

Når TREFOR El-net har modtaget tilmelding med oplysninger om stamdata fra din elinstallatør og brev fra Energistyrelsen om valgt afregningsform og godkendelse, kan vi anvise anlægget. Når anlægget er anvist, må din installatør foretage den elektriske tilslutning.

Du kan læse mere om ansøgningsprocessen og det videre forløb på Energistyrelsens hjemmeside eller ved at klikke her.

Er produktionsanlægget større end 11 kW 

Hvis dit produktionsanlæg er større end 11 kW, skal der laves en Nettilslutningsaftale med TREFOR El-net.

Nettilslutningsaftalen indeholder tekniske krav og vilkår for nettilslutning af produktionsanlæg og er reguleret i Energinets tekniske forskrifter, gældende lovgivning samt netselskabernes generelle tilslutningsbestemmelser.

TREFOR El-net benytter Dansk Energis til enhver tid gældende standard nettilslutningsaftaler uden afvigelser. Aftalerne kan findes her.

Vi sender nettilslutningsaftalen til dig, når vi har modtaget din tilmelding af anlægget. Aftalen skal returneres underskrevet. Anlægget må først tilsluttes forsyningsnettet, når TREFOR El-net har godkendt al dokumentation og givet tilladelse til at tænde for anlægget.

El-producerende anlæg

Kontakt din elleverandør som kan oplyse dig om GSRN-nummeret.
For administrationen af tilmeldingen opkræver TREFOR El-net et gebyr jf. gebyroversigten
Producenter betaler på lige fod med andre forbrugere for måleradministration og for transport af energi igennem elnettet. Derudover betaler producenter også en rådighedsbetaling, som dækker netselskabets omkostninger til at stille nettet til rådighed, når producenten selv forbruger sin produktion.
Til top