elnetanlæg øster thorsted transformatorstation

Din elmåler

Få hjælp til din elmåler.

Aflæsning af din måler

Du behøver ikke selv indmelde aflæsning af din måler til os. Alle TREFOR El-nets elmålere er fjernaflæste.

Hvis du selv ønsker at notere dit forbrug, kan du downloade vores aflæsningsbog.

Fjernaflæste elmålere er en forudsætning for indførsel af flexafregning, som giver alle kunder mulighed for at blive afregnet af deres faktiske forbrug pr. time til den aktuelle spotpris i markedet.

TREFOR El-net har følgende målere installeret: Landis+Gyr E120 GiME husholdningsmåler og Landis+Gyr E350 husholdningsmåler. Du kan finde og downloade informationer om begge typer målere her.

Flytning eller nedtagning af elmåler

Ønsker du at flytte din elmåler eller skal elmåleren helt tages ned, skal du altid kontakte din el-installatør, som melder dette til TREFOR El-net.

Kontrol af elmåler

TREFOR El-net er ligesom andre forsyningsselskaber underlagt en stram offentlig regulering. Alle vores målere indgår i et kontrolsystem. 

Med nøje fastsatte intervaller skal TREFOR El-net derfor indlevere et vist antal målere til kontrol hos et uafhængigt målerlaboratorie. 

Det er yderst sjældent, at der har vist sig fejl på vores målere. Har du mistanke om, at elmåleren måler forkert, skal du kontakte din elleverandør. 

Strømtyveri

Vi oplever desværre, at der bliver aftaget strøm udenom elmåleren. Det betyder at strømmen bliver stjålet fra TREFOR El-net.

Når der stjæles strøm, stiger TREFOR El-nets omkostninger til nettab. Det er dermed alle andre forbrugere i vores område, som kommer til at betale for strømtyvens forbrug. 

TREFOR El-net anmelder alle strømtyverisager til politiet.

Har du mistanke om strømtyveri, vil vi meget gerne høre fra dig. Alle henvendelser bliver behandlet anonymt. 

Måleprincip

Alle TREFOR El-nets elmålere måler og registrerer energien ved hjælp af vektoriel summation eller det såkaldte Ferraris princip. 

Vektorielmåling er summation over alle 3 faser, og er at sammenligne med drejeskivemålere (Ferrarismålere). Enten drejer skiven den ene vej, eller også drejer den modsat, alt efter om der, summeret over 3 faser, sendes energi ud på nettet eller om der trækkes energi fra nettet.

Her kan du se en redegørelse af måleprincipperne.

Pulsudgang

Hvis du ønsker pulser fra din elmåler, skal du kontakte din elinstallatør, som vil tilmelde dette til TREFOR El-net.

TREFOR El-nets målere afgiver 100 pulser pr. kWh

Din elmåler

Kontakt din elleverandør, som vil informere os om fejlen.
Hvis du har mistanke om at måleren måler forkert, skal du hurtigst muligt kontakte din elleverandør, som bestiller et målertjek hos os.
Hvis din elmåler er i stykker eller brudt sammen, skal du kontakte din elleverandør.
Nej du må ikke selv flytte elmåleren. Kontakt i stedet en elinstallatør.
Til top