kabeltromler til elnet

Nye projekter

Et udfordret verdensmarked påvirker leveringstiderne.

TREFOR El-net modtager mange henvendelser og tilmeldinger vedrørende nye tilslutninger, udvidelse af leveringsomfang samt ændringer af eksisterende installationsforhold. Vi oplever en stigning i antallet af henvendelser fra både private kunder, erhvervskunder, kommuner samt øvrige myndigheder og forsyningsvirksomheder.

Det nuværende høje aktivitetsniveau i bygge- og anlægsbranchen betyder, at vores underleverandører af både komponenter samt grave- og montagearbejde ligeledes alle er påvirket af den øgede efterspørgsel på deres varer og ydelser. Verdensmarkedet er udfordret blandt andet pga. corona-krisen og enkelte af vores komponentleverandører giver nu udtryk for at de forventer at blive udfordret af en begyndende råvaremangel.

For dig som kunde betyder det, at der skal påregnes længere leveringstider end tidligere. Vi anbefaler derfor at du er velforberedt og konkret i din henvendelse samt at vi modtager et fyldestgørende projektmateriale fra dig sammen med din henvendelse.

Leveringstiden for projekter, der omfatter nyetablering, udskiftning eller ombygning af 10/0,4 kV netstationer - her skal der påregnes en leveringstid på minimum 6 måneder. 
Leveringstiden for projekter, der vedrører udskiftning, ombygning eller netforstærkning af kabelnettet på 0,4 og 10 kV – her skal påregnesen en leveringstid på minimum 3 måneder.
Og for tilslutning af udstykningsområder skal der ligeledes regnes med leveringstider på minimum 3 – 6 måneder afhængig af størrelse og kompleksitet. 

Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor vi accepterer at have modtaget et fyldestgørende projektmateriale og der har været afholdt et koordinerende opstartsmøde eller hvis andet fremgår af vores svar på din henvendelse. På opstartsmødet fastlægges i fællesskab en tidsplan for projektet, som alle parter er med på.

Herunder kan du finde vilkårene for opstart af nye projekttyper.

Midlertidige installationer

Du skal sende en installationsblanket senest 5 dage inden måleren kan udleveres.
Dette skal meldes til TREFOR El-net via installationsblanketten, hvorefter vi enten udleverer en ny måler til dig, eller TREFOR El-nets egne montører selv opsætter en ny måler. Dette kan du se under punktet ’Anvisning’ i installationsblanketten. TREFOR El-net opkræver desuden gebyr for den brændte, beskadigede eller forsvundne måler iht. gebyroversigten.

Hvis du inden nedtagning har informeret TREFOR El-nets installationsafdeling enten via tlf. eller installationsblanketten, må du demontere en elmåler.
En midlertidig installation må maksimalt bestå i et år. Efter et år skal du lave en ny tilmelding.
Til top