nedgravning af elkabler i jorden

Nye installationer

Tilmeldes hos TREFOR El-net af autoriseret el-installatør

Alle nye installationer skal tilmeldes til TREFOR El-net af en autoriseret el-installatør via installationsblanketten efter proceduren herunder. 

Find tilslutningsbidrag her.

Procedure for tilslutning

  1. Du tilmelder en ny installation eller ændring på en bestående installation ved at udfylde bestillingsformularen på installationsblanket.dk. Vær opmærksom på at adressen på den tilmeldte installation skal være gyldig. Gyldige adresser i Danmark kan findes på danmarksadresser.dk.

  2. TREFOR El-net anviser i tilmeldingsblanketten tilslutningssted i forsyningsnettet, hvor stikledningen kan tilsluttes.

  3. Kunden skal have valgt el-leverandør og betalt eventuelt tilslutningsbidrag, inden måleren kan udleveres eller opsættes. Du kan få oplyst, om kunden har betalt bidraget og valgt sin el-leverandør, hvis du kontakter TREFOR El-net på 79 33 33 00.

  4. Når kunden har valgt el-leverandør og betalt tilslutningsbidrag, kan du kontakte TREFOR El-net for aftale om tidspunkt for opsætning eller udlevering af elmåleren.
    a) Hvis tilmeldingen vedrører parcelhuse eller midlertidige installationer med direkte måling udleverer TREFOR El-net måleren fra vores kontor på Kokbjerg 30 i Kolding.
    b) Hvis tilmeldingen vedrører lejligheder, rækkehuse eller erhverv opsætter TREFOR El-net selv måleren.

  5. Hvis du selv monterer måleren, kontrollerer og plomberer TREFOR El-nets montør installationen efter færdigmelding.

I installationsblanketten under ’Anvisning’ kan du se, om elmåleren kan udleveres eller om TREFOR El-nets egne montører skal opsætte måleren. 
TREFOR El-net pålægger kunden et gebyr for tilslutningen eller opsætningen af måler jf. TREFOR El-nets gebyroversigt.

Du skal desuden være opmærksom på at tarifsikre alle nye installationer samt ved ændringer eller udvidelse af bestående installationer umiddelbart efter måleren. Sikringerne skal være tilgængelige for kunden, og kunden skal selv kunne skifte dem.

Udvidelse af en eksisterende installation

Hvis du skal udvide en eksisterende installation, skal du sikre, at din kunde har tilkøbt sig tilstrækkelig kapacitet i elnettet. Hvis udvidelsen medfører, at kunden overskrider sin rettighed, er der risiko for at elnettet overbelastes. 

Udvidelse af installationen skal meddeles til os via installationsblanketten.

Konstaterer vi at rettigheden er overskredet, fakturerer vi kunden for de kW eller ampere, som installationen udvides med iht. de gældende priser for tilslutningsbidrag.

Kommunikation til elmåler

TREFOR El-nets målere sender hver nat forbrugsdata hjem via telefonnettet. Hvis elmåleren placeres i fx kælder eller teknik-rum, oplever vi ofte problemer med kommunikationen til målerne.

Vi indskærper derfor kravet i Fælleregulativet § 13.5 angående etablering af føringsvej til fjernaflæsningsformål, således at vi nu altid kræver, at der etableres en føringsvej i fx boligblokke. Dermed har vi mulighed for at installere udvendig antenne(r) og samtidig sikre en mere tilfredsstillende løsning for kunden.

I tvivlstilfælde bedes i kontakte TREFOR El-net på telefon 7933 3300. 

Nye installationer

Hvis din tilmelding vedrører parcelhuse eller midlertidige installationer med direkte måling udleverer TREFOR El-net elmåleren fra vores kontor på Kokbjerg 30 i Kolding. Du kan se om måleren kan udleveres i installationsblanketten under punktet ’Anvisning’.
Til top