elanlæg øster thorsted transformatorstation

Afbryd måler

Inden du nedtager en fjern­aflæst elmåler, skal du lave en afmeldingsblanket på installations­blanketten.dk

Måleren sender kun data hjem, hvis der er strøm til måleren. Når måleren ikke sender data hjem, sender vi en montør ud til måleren for at genetablere forbindelsen. Konstaterer vi i denne forbindelse at måleren er nedtaget, opkræver vi et gebyr ved kunden iht. gebyroversigten.

Indlevering af måler

Elmålere skal indleveres til TREFOR El-net i receptionen på Kokbjerg 30, 6000 Kolding hurtigst muligt efter nedtagning. 

Renovering 

Ved renoveringer der omfatter brud på målerens plombering, skal du melde dette til TREFOR El-net via installationsblanketten. Ligeledes skal du kontakte TREFOR El-net, hvis strømmen til elmåleren afbrydes.

 
Til top