elanlæg øster thorsted transformatorstation

Afbryd måler

Inden du nedtager en fjern­aflæst elmåler, skal du lave en afmeldingsblanket på installations­blanketten.dk

Se procedurer for nedtagning af husholdningsmålere. Se procedurer for nedtagning af industrimålere.

Måleren sender kun data hjem, hvis der er strøm til måleren. Når måleren ikke sender data hjem, sender vi en montør ud til måleren for at genetablere forbindelsen. Konstaterer vi i denne forbindelse at måleren er nedtaget, opkræver vi et gebyr ved kunden iht. gebyroversigten.

Indlevering af måler

Elmålere skal indleveres til TREFOR El-net i receptionen på Kokbjerg 30, 6000 Kolding hurtigst muligt efter nedtagning. 

Procedure  for nedtagning af husholdningsmålere

Når du som el-installatør har viden om, at en måler bliver spændingsløs i mere end 4 dage, skal installationen afmeldes via installationsblanketten og måleren skal nedtages og afleveres til TREFOR El-net hurtigst muligt herefter og senest efter 5 arbejdsdage.

TREFOR nedtager herefter måleren i IT-systemerne og opkræver gebyr for nedtagning af elmåler ved kunden via dennes elleverandør eller direkte ved kunden.

I bemærkningsfeltet i afmeldingsblanketten skrives ”Midlertidig afmelding”.

Når der igen skal bruges en måler på installationen, skal der laves en ny blanket.

Her vælges blankettypen ”Ny installation”. 

I feltet ”installationsnummer” under fanen installationsadresse angives det installationsnummer, målernummer eller aftagenummer som tilmeldingen vedrører som vist herunder.

Er måleren uden spænding i mindre end 4 dage og kræves der en installationsblanket iht. Fællesregulativets afsnit 2, skal du som el-installatør lave en Afmeldings-/plombebrudsblanket på installationsblanketten.dk inden måleren gøres spændingsløs.

Når der igen er strøm på installationen, kontrollerer og plomberer TREFOR El-net installationen.

Er måleren uden spænding i mindre end 4 dage, og der i øvrigt ikke er krav om installationsblanket iht. Fællesregulativets afsnit 2, kan I afbryde forsyningen uden at informere TREFOR El-net.

Procedure for nedtagning af industrimålere

Kravene for indsendelse af målerdata fra industrimålere er større end for husholdningsmålere.  Hvis en industrimåler afbrydes, kører vi ud til måleren indenfor 2 arbejdsdage. 

For at undgå forgæves kørsler, skal I altid kontakte os inden i afbryder spændingen på telefon 7933 3300.

Til top