solcelleanlæg der producerer strøm

El-producerende anlæg

Installation af solcelleanlæg, vindmølle, batterier eller lignende.

Skal du installere et solcelleanlæg, vindmølle, batterier eller lignende i TREFOR El-nets område, skal du tilmelde anlægget til TREFOR El-net. TREFOR El-net henviser til de beskrevne processer på Energistyrelsens hjemmeside. 

Herunder kan du læse om processen for el-installatører.

Forberedelse inden tilmelding
1. Din kunde skal kontakte Energistyrelsen for at søge om tilsagn. Først når kunden har modtaget tilsagnet må installering af anlægget påbegyndes.

Tilmelding af produktionsanlægget
1. Du skal indsende en installationsblanket til TREFOR El-net og udfylde et Stamdataskema fra Energistyrelsens hjemmeside, samt et teknisk bilag fra Energinets hjemmeside. I stamdataskemaet skal det fremgå, hvilken nettoafregningsgruppe kunden ønsker at benytte. Er der desuden tilknyttet et batterianlæg, skal du ligeledes udfylde den påkrævede dokumentation fra Energinet vedrørende batterianlægget. Dokumentationen skal vedhæftes installationsblanketten inden du sender den til os.

Tilslutning af anlæg til Elnettet
1. Når TREFOR El-net har modtaget, behandlet og anvist blanketten, giver vi besked om, at anlægget må tilsluttes til den elektriske installation.

2. Når anlægget er oprettet hos os, genererer vi et 18-cifret GSRN nummer, som er anlæggets ID-nummer.

3. Når GSRN nummeret er oprettet, sender vi det i en mail til dig og kunden. GSRN nummeret fremgår på kundens forbrugsfaktura fra elleverandøren.

4. Anlæg uden tilsagns ID fra Energistyrelsen vil blive afvist.

5. Anlæg med inverterer som ikke fremgår af Dansk Energis positivliste, kræver yderligere dokumentation om spændingskvalitet, elektrisk støj o.l. og vil derfor medføre en betydelig længere behandlingstid.

6. Anlæg tilmeldt på adresser hvor der er flere installationer, og hvor det ikke tydeligt fremgår hvilken installation anlægget tilhører, vil blive afvist.

Ansøgning om Nettoafregning
1. Efter etablering af anlægget skal kunden søge om endelig afgørelse om nettoafregning hos Energistyrelsen. Dette skal ske indenfor maksimalt 30 dage efter anlægget tilsluttes til elnettet.

2. Blanketter til ansøgning kan findes på Energistyrelsens hjemmeside.

El-producerende anlæg

Kontakt Dansk Energi på telefon 35 300 400.
Inverteren skal være på positiv-listen for både solceller og for batterier. Se mere på Dansk Energis hjemmeside.
Du skal lave to blanketter. En til huset og en til solcelleanlægget.
Nej, TREFOR El-nets målere er forberedt til produktion.
Det skal vedhæftes på tilmeldingen via installationsblanketten.dk.
Produktionsanlæg større end 11 kW kræver en nettilslutningsaftale.
Til top