Hvad skal jeg gøre ved strømsvigt?

Strømsvigt skyldes ofte fejl i boligens installationer. Hvis strømmen svigter i dit hjem, er der i første omgang nogle ting du selv kan gøre. 

Find ud af hvor strømmen er gået

Hvis dine naboer heller ikke har strøm, kan fejlen være sket i TREFOR El-nets forsyningsnet. Vi sikrer, at fejlen hurtigst muligt bliver udbedret uanset hvilket tidspunkt på døgnet afbrydelsen sker. 

Har du ikke modtaget en SMS om afbrydelsen, eller er der ingen oplysninger om afbrydelsen på treforelnet.dk, kan du kontakte din elleverandør.

Hvis du mangler strøm i dele af din bolig

Hvis strømmen kun er forsvundet i dele af din bolig, kan det skyldes, at der er sprunget en sikring i gruppetavlen. Sikringer springer, enten fordi der er for mange apparater tilsluttet sikringsgruppen, eller fordi der er en kortslutning i et apparat.

Sådan tjekker du dine sikringer

  1. Kig på sikringerne i gruppetavlen. Se efter om den lille farvede perle i enden af sikringen er faldet ud. Den falder ud, når sikringen springer. 
  2. Sluk først for gruppeafbryderen og derefter for alle afbrydere og stikkontakter i den mørkelagte del af boligen. 
  3. Skift sikringen og tænd for gruppeafbryderen. Tænd for én kontakt ad gangen i den mørkelagte del af boligen. Når sikringen springer, har du fundet apparatet med fejlen. 

Når du mangler strøm i hele boligen

Hvis hele dit hus mangler strøm, er det måske din HFI/HPFI-afbryder, der har slået fra. HFI/HPFI-afbryderen slår fra, hvis der sker en overgang til jord, dvs. at der "forsvinder" strøm ud af det elektriske kredsløb. Relæet slår fra for at beskytte dig mod elektriske stød.

  • Prøv først at tænde for afbryderen igen. Nogle HFI/HPFI-afbrydere kan være meget følsomme over for f.eks. lyn. Kommer strømmen tilbage, er der ikke fejl i installationen.
  • Vil afbryderen ikke blive inde, slukker du for alle sikringsgrupper på gruppetavlen.
  • Tænd for HFI/HPFI-afbryderen - og derefter for én gruppeafbryder ad gangen. Når HFI/HPFI-afbryderen igen slår fra, har du fundet den fejlramte gruppe. Sluk for gruppeafbryderen, tænd HFI/HPFI-afbryderen og gå videre med fejlfinding, som når en sikring er sprunget. 

Får du ikke strømmen igen, trods du har fulgt ovenstående, er der sandsynligvis en fejl i boligens faste installation. Hvis det er tilfælde, anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret elinstallatør.

montør i elnetmaste
Mangler du strøm på adressen?
Du kan søge adresser frem i hele Danmark og se om der er nedbrud på elnettet i netop dit område.
Til top